Yhdessä Yrittäen

Yhdessä Yrittäen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke 1.4.2016 - 31.3.2018, jonka toteuttajina toimivat Lappeenrannan kaupunki ja Eksote. Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja osaamisen kehittäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen.

Hankkeen tehtävänä on kokeiluympäristöjen avulla kerätä tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksistä ja kerätyn tiedon perusteella tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä maakunnallisesti monistettava toimintamalli. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa paikallisten asukkaiden asenteisiin yhteiskunnallista yritystoimintaa kohtaan.

Hankkeen työllistämiskokeilu

Konkreettisesti hankkeessa toteutettava kokeilu rajoittuu tammikuusta lokakuuhun 2017. Kokeilussa työllistetään 30 työtöntä työnhakijaa määräaikaisiin työsuhteisiin (26 viikkoa). Työllistetyt sijoittuvat yrityksiin ja julkiselle sektorille. Työntekijät valikoituvat TE-palveluiden asiakkaista motivaation perusteella ja heille järjestetään valmennusta kokeilun aikana.

Työtehtävät tulevat olemaan ns. tekemätöntä työtä, joiden tekeminen ei vaadi suurta ammattitaitoa eli lähinnä avustavia tehtäviä. Tehtävät voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia ja työ voi olla toistuvaa tai kertaluonteista. Vastineeksi työntarjoajilta edellytetään työntekijän perehdyttämistä työhön sekä osallistumista kokeilun seurantaan.

Kokeilun avulla voidaan selvittää voidaanko ns. tekemätön työ organisoida työllistäviksi kokonaisuuksiksi yrittäjämäisellä otteella ja samalla mallintaa kustannustehokas ja vaikuttava valmennuskokonaisuus osaksi yhteiskunnallisen yrityksen toimintakonseptia.

Yritykset voivat ilmoittaa ns. tekemätöntä työtä s-postilla tai puhelimella hankehenkilöstölle ja myöhemmin tulevan www-pohjaisen tilausjärjestelmän kautta.

Hankehenkilöstö

Projektipäällikkö Julia Lindqvist
julia.lindqvist@lappeenranta.fi  / p. 040 704 9557

Palvelukoordinaattori Salla Peltonen
salla.peltonen@lappeenranta.fi / p.040 652 8687

Projektikoordinaattori Anne Hjelt
anne.hjelt@eksote.fi  / p. 040 631 5922