Palvelut
Valitse taso

Kumppanuusyhteistyö

Kumppanuusyhteistyö merkitsee sitä, että valittu yhteistyökumppani palkkaa määräajaksi pitkäaikaistyöttömän henkilön ja saa tälle TE-hallinnon myöntämän palkkatuen. Lappeenrannan kaupunki myöntää kumppanille palkkauskustannusten ja palkkatuen erotuksen työllisyyspoliittisena avustuksena. Kumppanuusyhteistyö on siis valitulle kumppanille kustannusneutraalia.

Yhteistyökumppaneiksi haetaan säätiöitä ja yhdistyksiä, jotka täyttävät seuraavat kumppanuuskriteerit:

- toimijan kotipaikka on Lappeenranta
- toimijalla ei ole julkisia velkoja, kuten verovelkaa
- toimija vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista ja järjestää palkatuille henkilöille asianmukaisen työnjohdon
- solmittavissa työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimuksia ja niiden mukaisia vähimmäispalkkoja
- palkattavien henkilöiden työajan tulee olla vähintään 85 %
- toimija on valmis sitoutumaan yhteistyöhön koko vuoden 2016 ajaksi
- toimija ei saa muuta valtionavustusta.

Vuodelle 2016 Lappeenrannan kaupungilla on varaus 25 kumppanuustyösuhteeseen. Mikäli yhteistyöhön halukkaita kumppaneita on tätä enemmän, on etusija sellaisilla toimijoilla, joiden tarjoama työ edistää parhaiten palkattavien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia.

Lisätietoja kumppanuudesta antavat henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi: paivi.savilampi@lappeenranta.fi ja 040 577 9235.