Palvelut
Valitse taso

Maisematyölupa

Lappeenrannassa maisematyölupa tarvitaan maisemaa pysyvästi muuttavaan maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen, tasoittaminen ja louhinta, meluvallien rakentaminen, ylijäämämaiden läjittäminen), puiden kaatamiseen ja muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.

Lupa tarvitaan asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään. Lupa tarvitaan myös alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupa käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja lupa on voimassa pääsääntöisesti kolme vuotta. Rakennusvalvonta käsittelee tontilla tapahtuvat maisematyöluvat, joissa on kyse rakentamista edeltävästä puiden kaatamisesta tai muuta maisemaa muuttavasta maanrakennustyöstä.

Lupaan tai velvoitteeseen liittyvät lisätiedot

Maisematyölupa on voimassa pääsääntöisesti kolme vuotta

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Palvelu on maksullinen

  • Verkkoasiointi
  • Tulostettava lomake

Rakentamisen luvat ja ilmoitukset -verkkopalvelu

Rakentamisen lupia haetaan pääsääntöisesti sähköisen hakemuksen kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lupahakemus toimenpideluvan tai maisematyöluvan hakemiseksi

Lomake, jolla voidaan hakea toimenpidelupaa ja maisematyölupaa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maisematyölupa

Verkkosivulla kerrotaan mihin maisematyölupaa tarvitaan samoin kuin milloin sitä ei edellytetä. Myös ohjeet maisematyöluvan hakemiseksi on kuvattu.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupisteet

Asiakaspalvelukeskus Winkki - kaupungintalo

Kaupungin Asiakaspalvelukeskus Winkissä kaupungintalolla palvellaan kaikissa kaupungin palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Pe: 09.00 - 17.00

Kaikki tiedot

Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu

Pisteessä annetaan lisätietoja nähtävillä olevista kaavoista ja vastataan asiakkaiden kysymyksiin.

Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Pe: 08.00 - 16.00

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Lappeenrannassa rakennushankkeiden poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan kaupunkisuunnittelusta.

Katso tiedot

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen, merkittävään korjaus- ja muutostyöhön tai käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Katso tiedot

Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan, kun rakennus tai sen osa aiotaan purkaa.

Katso tiedot