Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmä

Kaupunginjohtajan nimeämän sisäilmatyöryhmän tavoitteena on, että kaupungin omistamissa tai vuokraamissa toimitiloissa on hyvä sisäilma.

Sisäilmaryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu kuukausittain. Kaikki jäsenet toimivat työryhmässä ”oman toimensa ohella”. Ryhmällä ei ole viranomaisstatusta ja se antaa toimenpidesuosituksia. Sisäilmaryhmällä ei ole erillistä rahoitusta. Sisäilmaryhmä vastaa kaupungin sisäilmaongelmakohteiden tiedottamisesta yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Lisäksi sisäilmaryhmä mm. tekee tarkastuskäyntejä ja terveysriskinarviointia, priorisoi korjaushankkeita, antaa siivousohjeita ongelmakohteissa sekä seuraa tehtyjen korjausten onnistumista.

Sisäilmatyöryhmään kuuluvat:

Puheenjohtaja:    
Ari-Pekka Meuronen turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Konsernihallinto
Jäsenet:    
Kimmo Valtonen tilahallintapäällikkö Tilakeskus
Seppo Kylliäinen lvi-insinööri Tilakeskus
Jussi Sandell työterveyslääkäri Etelä-Karjan Työkunto Oy
Merja Meuronen osastonhoitaja Eksote, oppilashuollon tehtävät
Leena Suomalainen ylilääkäri Eksote, Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut
Ulla Jolkkonen laitospalveluesimies SaTu, puhtauspalvelut
Asko Kokkola työsuojeluvaltuutettu Lappeenrannan kaupunki
Tarja Lopperi terveystarkastaja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristöterveyden huolto