Palvelut
Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

________________________________________________________________________________

Rakennuslupa 2018-114
405-6-16-2 TAIKINAMÄKI
Pohjolankatu 23
Koulurakennuksen sisäiset muutostyöt

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-131
405-10-31-5 ALAKYLÄ
Mäntymäenkatu 9
Jatkoaika 2 vuotta rakennustöiden aloittamiselle ja loppuunsaattamiselle

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-112
405-69-97-4 RUOHOLAMPI
Reviirinkatu 1
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvalle 2013-296 talousrakennuksen rakennustöiden loppuun saattamiselle

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-62
405-2-2-11 KESKUS
Yhdyskatu 8
Asuinkerrostalon julkisivun peruskorjaus ja muutos sekä parvekkeiden varustaminen
sivuunkääntyvin kehyksettömin lasein.

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2017-1304
405-62-120-3 UUS-LAVOLA
Tuuhainmäenkatu 5

Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisääntulokatos, erillinen varastokatos ja kadun puoleisen
tontin osan aitaaminen

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2017-1184
405-407-2-52 HAIKALA
Haikalantie 77
Loma-asunnon laajennus, erillinen talousrakennus, kasvihuoneen purkaminen ja jätevesijärjestelmä

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-64
405-64-63-2 SKINNARILA
Kaivosuonkatu 1
Kahden asuinkerrostaloon liittyvä erillinen talousrakennus

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-113
405-428-1-74 KAUSKILA
Lusikka-ahontie 161
Savusauna

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-48
405-56-69-7 MYLLYMÄKI
Vahvialankatu 16
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja maalämpökaivo

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-118
405-34-25-2 TIRILÄ
Onnelantie 40
Asuinkerrostalon julkisivumuutos ja parvekkeiden varustaminen sivuun kääntyvin kehyksettömin lasein

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-74
405-9-39-3 PELTOLA
Tietäjänkatu 2
Asuinkerrostalon julkisivun muutostyöt

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-106
405-24-3-2 KUUSIMÄKI
Korpraalinkuja 2
Asuinkerrostalon käyttövesilinjojen saneeraus ja käyttövesiviemärin korjaustyö

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2017-1223
405-576-6-49 Timperilä
Myttyläntie 111
Rivitalon huoneistojen 2, 4 ja 5 (B, D, F) tilapäinen muutos majoitustiloksi viideksi vuodeksi ja
rakennuksen paloluokan muutos.

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-129
405-65-37-2 SAMMONLAHTI
Saunakivenkatu 10
Kahden asuinkerrostalon parvekkeiden korjaus

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-145
405-57-30-6 HIESSILTA
Ukonsienenkatu 3
Yksihuoneistoinen asuinrakennus

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-128
405-484-1-28 SKINNARILA
Pienniemenkatu 36
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen terassin varustaminen avattavin sivuun kääntyvin liukulasein ja lasikatteella

Annettu 14.03.2018

Rakennuslupa 2018-6
405-419-2-90 IITIÄ
Turkkilantie 83
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2017-913
405-7-20-19 KIMPINEN
Valto Käkelän katu 1
Rakennustyövaiheen aikaiset muutokset sekä lopulliset piirustukset rakennuslupaan 405-2015-805

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2018-22
405-37-76-4 MUSTOLA
Terminaalinkatu 2
Teollisuustoimintaan liittyvä erillinen PVC-kankainen varastohalli

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2018-73
405-543-4-253 Korvenkylä
Liikennekuja 4
Asuinkerrostaloon liittyvä erillinen jätekatos

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2018-93
405-563-11-18 Tiuruniemi
Koivistontie 30
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2018-122
405-37-11-10 MUSTOLA
Mustolankatu 60
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liityvä erillinen pihasauna

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2017-988
405-69-113-1 RUOHOLAMPI
Poimukuja 1
Kaksi kolmen asuinhuoneiston rivitaloa ja talousrakennus

Annettu 07.03.2018

Rakennuslupa 2018-86
405-559-1-189 Saviniemi
Urkonsaari 209
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus ja siihen liittyvä erillinen rantasauna ja talousrakennus

Annettu 26.02.2018


Rakennuslupa 2018-90
405-538-12-20 Karsturanta
Käpälämäenpolku 80
Jatkoaika rakennustöiden aloittamiselle yksi vuosi ja loppuunsaattamiselle kolme vuotta
rakennusluvalle 2011-92

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2018-89
405-563-11-109 Tiuruniemi
Almintie 8
Rakenteilla olevaan 7-huoneistoiseen vapaa-ajan asunto- ja liikerakennukseen liittyvät kolme
erillistä talousrakennusta

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2018-101
405-1-34-2 LINNOITUS
Katajasaarenkatu 6
45 -huoneistoisen asuinkerrostalon vähäinen julkisivutoimenpide sekä huoneistoin 16 sisäiset muutostyöt

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2018-67
405-24-6-3 KUUSIMÄKI
Wäinönkatu 3
Asuinkerrostalon käyttövesilinjaston saneeraus ja huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2018-59
405-36-220-15 HAKALI
Rakennuksen purkaminen
Tulipalossa vaurioituneen yksihuoneistoisen asuinrakennuksen purkaminen

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2018-9
405-538-28-1 Karsturanta
Tapiolankaari 50
Kemikaaliteollisuuteen liittyvän lipeätehtaan laajennus HCl-polttimen suojarakennuksella ja
jäähdytintornin pumpun suojarakennus

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2017-1312
405-8-4-5 LEPOLA
Pohjolankatu 12
Laajennus
Ammatillisen oppilaitoksen laajennus ja sisäiset muutostyöt

Annettu 26.02.2018

Rakennuslupa 2018-25

405-33-82-21 LAURITSALA
Yhteistyönkatu 15
Pesularakennukseen liittyvä erillinen höyrylaitos

Annettu 20.02.2018

Rakennuslupa 2018-33

405-65-4-4 SAMMONLAHTI
Orkoniitynkatu 9
34 -huoneistoisen asuinkerrostalon parvekkeiden kunnostaminen ja varustaminen kehyksettömin,
avattavin sivuunkääntyvin liukulasein

Annettu 20.02.2018

Rakennuslupa 2018-97

405-2-8-1 KESKUS
Koulukatu 10-12
Yleisötapahtuma Via Crucis-Ristin tie kaupunkivaellus Keskuspuistosta satamaan 30.3.2018
klo 20-22:30 aikana. Tapahtuman lava-ja korokerakennelmat Keskuspuistoon, Kauppakatu 24 katualueelle
ja sataman paikoitusalueelle. Tapahtuman mainosbanderollit Koulukatu 10 seinään.

Annettu 20.02.2018

Rakennuslupa 2018-98

405-57-24-15 HIESSILTA
Ukonsienenkatu 8
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus

Annettu 20.02.2018Rakennuslupa 2017-1041
405-65-6-7 SAMMONLAHTI
Orkoniitynkatu 30
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen terassin laajennus sekä tontin osittainen
aitaaminen naapuritonttia vastaan.

Annettu 12.02.2018

Rakennuslupa 2018-44
405-57-31-1 HIESSILTA
Ukonsienenkatu 28
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus

Annettu 12.02.2018

Rakennuslupa 2018-54
405-5-5-21 LEIRI
Marjankatu 6
Asuinkerrostalon huoneiston B 13 keittiön oviaukon muutos

Annettu 12.02.2018

Rakennuslupa 2018-53
405-432-1-159 KOURULA
Kauriinkatu 21
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen purkaminen

Annettu 12.02.2018

Rakennuslupa 2018-37
405-69-56-2 RUOHOLAMPI
Salpapuistonkatu 24
Yksi huoneistoinen asuinrakennus

Annettu 12.02.2018

405-2018-12
405-32-1-8 KAUKAS
Alatehtaantie 3
Sellutehtaan kuivausosasto 1 paalaamon laajennus ja aloittamisoikeus

Annettu 12.02.2018

405-2018-72
405-40-8-4 KANAVANSUU
Suolavuorentie 16
Kahden asuinkerrostalon linjasaneeraus

Annettu 12.02.2018Rakennuslupa 2018-31
405-64-17-2 SKINNARILA
Orioninkatu 11
28-huoneistoisen asuinkerrostalon julkisivun ja parvekkeiden korjaustyö sekä parvekkeiden
varustaminen kehyksettömillä, avattavilla, sivuun kääntyvillä parvekelaseilla

Annettu 07.02.2018


Rakennuslupa 2017-1303
405-64-72-1 SKINNARILA
Orioninkatu 8
21 huoneistoinen asuinpalvelutalo ja jätehuonerakennus sekä aloittamisoikeus

Annettu 07.02.2018

Rakennuslupa 2018-7
405-31-15-1 PARKKARILA
Kisakatu 11
Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purkaminen

Annettu 07.02.2018


Rakennuslupa 2017-1301
405-452-1-118 MIKONSAARI
Luoteisenlahdentie 88
Loma-asuntoon liittyvä erillinen aittarakennus

Annettu 07.02.2018

Rakennuslupa 2018-27
405-4-5-32 PALLO-TYYSTERNIEMI
Taipalsaarentie 7
11 huoneistoisen asuinkerrostalon julkisivun ja rungon lämmöneristeiden korjaustyö,
sisäänkäynnin muutostyöt ja kellaritilan ulkopuolisen vedeneristyksen uusiminen

Annettu 07.02.2018


Rakennuslupa 2018-39
405-5-38-3 LEIRI
Suonionkatu 13

24-huoneistoisen asuinkerrostalon linjasaneeraus

Annettu 07.02.2018


Rakennuslupa 2018-4
405-69-124-5 RUOHOLAMPI
Ruutniemenkatu 14
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus

Annettu 07.02.2018

Rakennuslupa 2018-16
405-472-3-23 PURALA
Ruohiantie 287

Rakennusluvan uudelleen käsittely ja viiteluvan rauettaminen.
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, jätevesijärjestelmä, talousrakennus alle 20m2 ja kaksi radiomastoa

Annettu 01.02.2018


Rakennuslupa 2018-42
405-537-14-105 Karjalaisenkylä
Reittikuja 10

Rakennusluvan 405-2009-209 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten


Annettu 01.02.2018


Rakennuslupa 2017-1068
405-7-20-19 KIMPINEN
Valto Käkelän katu 1
Keskussairaalarakennuksen sisäisiä väliseinä- käyttötapa- ilmanvaihto- ja vv-muutostöitä sekä
julkisivuaukotus muutoksia.


Annettu 01.02.2018
Rakennuslupa 2018-46
405-4-38-3 PALLO-TYYSTERNIEMI
Tyysterniementie 1b
Parvekkeiden varustaminen avattavin kehyksettömin, sivuunkääntyvin liukulasein sekä
kaiteiden osittainen uusiminen


Annettu 01.02.2018


Rakennuslupa 2018-47
405-32-1-8 KAUKAS
Alatehtaantie 3
Hiomopuun toimistorakennuksen purkaminen


Annettu 01.02.2018


Rakennuslupa 2017-1255
405-455-1-50 MONTOLA
Salpausselänkatu 94
Ratsastusmaneesin katon teräsrakenteiden vahvistaminen ja anomus
korjaustyön suorittamiseen talven 2018 jälkeen.


Annettu 01.02.2018

 

Rakennuslupa 2017-1252
405-9-26-1 PELTOLA
Raatimiehenkatu 19
Rakennustyön aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 405-2016-352

Annettu 29.01.2018

Rakennuslupa 2017-1295
405-6-7-1 TAIKINAMÄKI
Koulukatu 45
23 -huoneistoisen asuin- ja liikekerrostalon julkisivutoimenpide

Annettu 29.01.2018

Rakennuslupa 2018-34
405-54-46-4 KARHUVUORI
Pekonpellonkatu 16
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2013-28 rakennustöiden loppuunsaattamiselle

Annettu 29.01.2018

Rakennuslupa 2017-1290
405-468-1-145 PARTALA
Mentulantie 167
Toinen jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2009-900 rakennustöiden loppuunsaattamiselle

Annettu 29.01.2018

Rakennuslupa 2018-26
405-33-145-7 LAURITSALA
Haartmaninkatu 25
Rakennusluvan 2006-115 uudelleen voimaan saattaminen 1 vuodeksi loppukatselmusta varten


Annettu 29.01.2018

Rakennuslupa 2017-1272
405-572-3-3 Lahnajärvi
Antinpolku 68
Loma-asunto ja vanhan loma-asunnon muutos saunaksi

Annettu 29.01.2018


Rakennuslupa 2017-1107
405-536-6-126 Jänhiälä
Pytinkitie 65
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan ja julkisivumuutokset sekä vanhan talousrakennuksen purku.

Annettu 29.01.2018

Rakennuslupa 2017-1072
405-531-2-1 Haukilahti
Kaitosaari 142
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2016-710

Annettu 29.01.2018


Rakennuslupa 2017-1258

405-12-52-10 KESÄMÄKI
Kapteeninkatu 20
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus, vanhan maanpäällisen huoneisto-osan uudelleen rakentaminen ja kellarikerroksen muutostyö sekä erillisen talousrakennuksen rakentaminen.
Hulevesien imeytysjärjestelmä tontille.

Annettu 29.01.2018

 

Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos