Palvelut
Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:


Rakennuslupa 2017-688
405-11-74-14 TYKKI-KIVIHARJU
Oppilaankatu 2
Armilan perhetukikeskuksen asuinrakennus, talousrakennus, tontin osittainen aitaaminen ja seitsemän energiakaivoa
sekä aloittamisoikeus
Annettu 23.8.2017

Rakennuslupa 2017-723
405- 4-61-4 PALLO-TYYSTERNIEMI
Pursikatu 9
37 huoneistoinen asuinkerrostalo ja aloittamisoikeus
Annettu 23.8.2017

Rakennuslupa 2017-539
405- 539-1-624 Kesola
Puusementintie 2
Betonielementtituotantoon liittyvän tehdashallin laajennus ja sisäiset muutokset sekä pihajärjestelyiden muutos.
VSS-mitoitus ja aloittamisoikeus.
Annettu 23.8.2017

 


 

           

 
 
 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2017-804
405-68-10-4 RUTOLA
Kuikankatu 7
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 21.08.2017

Rakennuslupa 2017-842
405-438-9-13 LAPVESI
Valto Käkelän katu 28
Rakennustyövaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan  405-2016-601
Annettu 21.08.2017

Rakennuslupa 2017-844
405- 7-20-19 KIMPINEN
Valto Käkelän katu 1
Keskussairaalan laajennus autotallilla
Annettu 21.08.2017

Rakennuslupa 2017-828
405- 485-1-58 SUNILA
Vanha Viipurintie 895
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä katos
Annettu 21.08.2017

Rakennuslupa 2017-806
405-57-26-6 HIESSILTA
Ukonmäenkatu 4
8 -huoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-892
405-63-3-1 KOURULA
Sunisenkatu 9
Asuinkerrostaloon kuuluva erillinen jätetila
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-891
405-535-23-88 Joutseno
Pellinniementie 21
Rakennusluvan 173-2000-44 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten ja jätekatos
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-802
405- 463-1-43 OJALA
Rintelänkuja 4
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen pihasauna
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-805
405- 457-7-0 MUSTOLA
Huotarintie 69
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-698
405- 62-82-2 UUS-LAVOLA
Myyränkatu 10
Toimenpideluvan 2011-631 uudelleen voimaan saattaminen, asuinrakennuksen laajennus ja rakennustöiden loppuun
saattaminen sekä siihen liittyvä erillinen talousrakennus.
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2016-1120
405- 531-3-10 Haukilahti
Pien-Punkaharjuntie 53
Yksihuoneistoiseen vapaa-ajan asuinrakennukseen liittyvät kaksi erillistä talousrakennusta
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-909
405- 494-1-71 TUKIALA
Vaalimaantie 436
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus ja vanhan talousrakennuksen purku.
Annettu 4.9.2017


Rakennuslupa 2017-887
405- 442-3-169 LAVOLA
Heposalo 849
Vapaa-ajan asuinrakennukseen liittyvä ponttoonilaituri
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-919
405-37-19-3 MUSTOLA
Pitkäkatu 6-10
Kahteen asuinrivitaloon liittyvät kolme energiakaivoa
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-736
405- 62-89-4 UUS-LAVOLA
Käpälämäenkatu 35
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-745
405- 12-33-9 KESÄMÄKI
Loitsukatu 18
Asuinrakennuksen laajennus ja terassi
Annettu 4.9.2017

Rakennuslupa 2017-876
405- 7-20-5 KIMPINEN
Kahilanniementie 4
Jätevesipumppaamon peruskorjaus
Annettu 4.9.2017Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos