Palvelut
Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

Rakennuslupa 2017-238
405-3-5-35 KYLPYLÄ
Koulukatu 25
36 -huoneistoinen asuin- ja liikekerrostalo sekä jätehuoltorakennus
Annettu 6.6.2017


Rakennuslupa 2017-469
405-8-10-2 LEPOLA
Lepolankatu 30
35-huoneistoinen asuinkerrostalo, talousrakennus, autokatos ja kirkkorakennuksen purkaminen.
Annettu 6.6.2017


Rakennuslupa 2017-478
405-4-65-2 PALLO-TYYSTERNIEMI
Tyysterniementie 19
Kaksi 29- ja 26- huoneistoista asuinkerrostaloa ja erilliset polkupyöräkatos, tupakointikatos, jätehuoltojärjestelmä sekä
leikkipaikka.
Annettu 6.6.2017


Rakennuslupa 2017-506
405-6-15-1 TAIKINAMÄKI
Anni Swanin katu 2
24 -huoneistoinen asuin- ja liikekerrostalo sekä teatterirakennuksen purku
Annettu 6.6.2017

       
 

           

 
 
 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2017-558

405-9-52-2 PELTOLA
Kauppakatu 62-66
48 -huoneistoisen liike- ja asuinkerrostalon laajennuksen maanalaisille rakenteille.
Aloittamisoikeus
Annettu 14.6.2017

Rakennuslupa 2017-595

405-69-81-4 RUOHOLAMPI
Pitkäkallionkatu 38
Jatkoaika kolme (3) vuotta rakennusluvalle 2012-264 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 14.6.2017


Rakennuslupa 2017-349

405-5-71-1 LEIRI
Ratsumestarinkatu 10
Toimisto- ja päiväkotirakennuksen päiväkotitilojen muutos asunnoiksi ja toimistoksi.
Annettu 14.6.2017

rakennuslupa 2017-621
405-32-3-9 KAUKAS
Standertskjöldinkatu 7
6 -huoneistoisen asuinkerrostalon huoneistoon B4 huoneistosauna
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-691
405-20-45-2 VOISALMI
Tanhuantie 6
6 huoneistoisen asuinrivitalon julkisivumuutos
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-634
405-32-36-9 KAUKAS
Parkkarilankatu 45
3 -huoneistoisen asuinrakennuksen huoneiston n:ro 2 laajentaminen kylmään ullakkotilaan sekä uusi sisäporras
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-567
405-524-1-50 SUIKINSILTA
Suikintie 165
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ja muutostyöt
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-549
405-444-3-20 LENSULA
Palosillantie 39
Yksihuoneistoiseen vapaa-ajan asuinrakennukseen liittyvän erillisen autosuojan laajennus
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-638
405-497-2-14 VAINIKKALA
Korpelantie 33
Rakennustyövaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupaan 2017-162
Turvalaiterakennuksen laajennus ja siihen liittyvä erillinen varavoimakonetilakontti
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-360
405-532-35-33 Hyvättilä
Läykäntie 53
Entisen vankilarakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokonaan vastaanottokeskuksen säilöönottotiloiksi ja
kokoontumistilojen henkilömäärän vahvistaminen. Aloittamisoikeus.
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-483
405-535-10-393 Joutseno
Runkotie 31
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus ja kahden talousrakennuksen laajennus
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-689
405-62-112-15 UUS-LAVOLA
Rinnekatu 10
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvät erilliset kesäkeittiö ja jätekatos
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-592
405-69-49-1 RUOHOLAMPI
Saarenmaankatu 4
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-694
405-64-11-4 SKINNARILA
Kaartinkatu 3
Palloiluhallin valomainoksen muutos
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2016-1191
405-428-1-98 KAUSKILA
Vaalimaantie 570
Vapaa-ajan asunto, saunarakennus ja talousrakennus
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-702
405-12-15-4 KESÄMÄKI
Simolantie 16
Myymälärakennuksen rakennusluvan 2017-288 rakennustyövaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset sekä
henkilömäärän vahvistaminen.
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-326
405-33-74-19 LAURITSALA
Hallituskatu 15
6 -huoneistoisen asuinrivitalon purkaminen
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-502
405-62-158-5 UUS-LAVOLA
Lavolantie 65
Polttoaineen jakeluaseman mittarikentän ja täyttölaatan maanalaisen polttoaineen erottimen uusiminen sekä uusi
sulkuventtiilikaivo
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-587
405-572-4-2 Lahnajärvi
Kolikkoinmäentie 1
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-374
405-61-28-4 LAVOLA
Totokatu 5
Koiraharrastehallin välipohjan sekä ulkoseinien lisälämmöneristys ja henkilömäärän vahvistaminen
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-581
405-478-3-18 RYÖSÖLÄ
Ryösöläntie 63
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-706
405-57-6-5 HIESSILTA
Savimäenkatu 13
2 -huoneistoiseen ja 3 -huoneistoiseen asuinrivitaloon liittyvät 2 maalämpökaivoa
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-696
405-9-31-4 PELTOLA
Brahenkatu 5
Kauppakeskuksen liiketilajärjestelymuutos
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2016-750
405-499-4-40 VILKJÄRVI
Salmentie 52
Yksihuoneistoiseen asuintaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-551
405-485-2-3 SUNILA
Sunilantie 108
Maatilakeskukseen liittyvä erillinen varastohalli
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-699
405-9-31-4 PELTOLA
Brahenkatu 5
Kauppakeskuksen liiketilajärjestelymuutos
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 2017-650
405-56-63-3 MYLLYMÄKI
Inonkatu 4
Uusi rakennus
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 22.06.2017


rakennuslupa 405-2017-573
405-572-1-62 Lahnajärvi
Hopiavuorentie 92
Loma-asuntoon liittyvä erillinen aitta sekä rantasaunan terassin kattaminen osittain katoksella
Annettu 22.06.2017


Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos