Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2016-1179
419-7-5 IITIÄ
Iitiänkuja 6
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 17.1.2017

Rakennuslupa 2016-1201
9-58-1 PELTOLA
Ilkankatu 1
21 -huoneistoisen asuin- ja liikekerrostalon liikehuoneiston 1B muutos asunnoksi
Annettu 17.1.2017

Rakennuslupa 2016-1140
537-3-61 Karjalaisenkylä
Karjalaisentie 305
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus jossa hevostalli
Annettu 17.1.2017

Rakennuslupa 2016-1174
405-425-4-26 KARHUSJÄRVI
Martinpellontie 365
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvät kaksi erillistä talousrakennusta
Annettu 17.1.2017


Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos