Palvelut
Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2017-132
405-9-46-1 PELTOLA
Väinölänkatu 3
Rakennustyön aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 405-2015-756 päiväkotirakennuksen vanhaan osaan
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-101
405-54-9-3 KARHUVUORI
Vehnänkatu 5
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen muutos kaksihuoneistoiseksi ja kellaritilojen muutos asuinhuoneistoksi.
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-129
405-15-4-5 HARAPAINEN
Eskolankatu 5
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen julkisivu- ja sisäiset muutokset
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-102
405-546-5-27 Leppälä
Penttiläntie 1070
Rakennusluvan 2010-260 uudelleen voimaansaattaminen rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-161
405-3-9-59 KYLPYLÄ
Kirkkokatu 14
Kiinteistöjen 405-3-9-59 ja 405-3-9-60 välisen palomuurin aukon ummistaminen sekä valomainos
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-90
405-40-13-2 KANAVANSUU
Telakanmäenkatu 4
Kahden 4 -huoneistoisen asuinrivitalon linjasaneeraus
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-85
405-563-11-83 Tiuruniemi
Pärtynkuja 2
Jatkoaika 3 vuotta rakennustöiden loppuunsaattamiseksi sekä rakennusvaiheen aikainen muutos ja lopulliset piirustukset
rakennuslupaan 2011-1017
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-157
405-459-3-9 MYLLYLÄ
Myllyläntie 24
Muutos rakennuslupaan 16-1058
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2016-802
405-1-2-3 LINNOITUS
Pikisaarenkuja 8
Uimalaituri
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-166
405-11-9902-0 TYKKI-KIVIHARJU
Snellmaninkatu 14
Kauppatorin leikkipaikan laajennus
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2016-1115
405-67-9903-0 SELKÄHARJU
Karjakatu 3
Puistomuuntamo
Annettu 16.3.2017

2017-123
405-61-3-4 LAVOLA
Unikonkatu 3
Asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 16.3.2017

Rakennuslupa 2017-78
405-506-2-43 KARHULA
Hulkonmäentie 130
Jätteen käsittelykeskukseen liittyvä erillinen sosiaalitila ja tilapäinen pvc-kankainen varastokatos kahden vuoden
määräajaksi
Annettu 16.3.2017


Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos