Valitse taso

Kaupungin metsien hoito

PEFC-sertifikaatti
Kaupungin metsille on myönnetty PEFC-sertifikaatti osallistumisesta kestävän metsätalouden edistämiseen. Metsäsertifikaatti ja luonnonhoitoon liittyvät seikat määrittävät metsäryhmän tavan toimia. Lappeenrannan kaupungin metsätalous on auditoitu metsätoiminnan osalta vuosina 2003 ja 2006 ja poikkeamia ei ole havaittu.

Metsien hoito- ja hakkuutoimenpiteet
Hakkuut ja metsänhoitotyöt kaupungin metsissä hoidetaan urakoitsijoiden
toimesta. Leimikoita myydään myös ns. pystykaupalla metsäyhtiöille, jotka hoitavat puuston korjuun.

Kohteen sijainti määrittää työn laatutekijät ja asukkaille tiedottamisen. Hakkuutulot ovat tärkeitä, jotta myös hoitotyöt saadaan taajama- ja muissa metsissä suoritettua.

Arvokkaat elinympäristöt
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt otetaan huomioon kaupungin metsätaloudessa.Metsälain piiriin sisältyy seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä. Myös luonnonsuojelulain perusteella on määritelty suojeltuja luontotyyppejä. Tämän lisäksi kaupunki ottaa metsänhoitotöissään huomioon arvokkaat elinympäristöt kuten vanhat metsät.

Näkymänavaus
Taajamametsien uudessa suunnitelmassa on viisi ns. Saimaa-näkymäavausta. Saimaan rannat ovat vuosien kuluessa peittyneet voimakkaan lehtipuukasvuston alle ja näkymät Saimaan sinisille selille ovat hävinneet. Korkkitehtaan rannan Saimaa-askimaisema avattiin keväällä 2005 asukkaiden ja matkalijoiden iloksi.
Saimaa-näkymä avattiin asukkaiden toivomuksesta myös Tyysterniementieltä. 1960-luvulla avauspaikalla oli asuintalo ja maisema oli avoin. Tyysterniemen maisema Saimaalle on jakanut mielipiteitä puolesta ja vastaan.