Valitse taso

Kaupungin metsien hoito

PEFC-sertifikaatti
Kaupungin metsille on myönnetty PEFC-sertifikaatti osallistumisesta kestävän metsätalouden edistämiseen. Metsäsertifikaatti, hoitoluokitus ja luonnonhoitoon liittyvät seikat määrittävät metsäryhmän tavan toimia. Lappeenrannan kaupungin metsätalous on auditoitu metsätoiminnan osalta vuosina 2003, 2006 ja 2016 ja poikkeamia ei ole havaittu.

Metsien hoito- ja hakkuutoimenpiteet
Hakkuut ja metsänhoitotyöt kaupungin metsissä hoidetaan urakoitsijoiden
toimesta. Leimikoita myydään myös ns. pystykaupalla metsäyhtiöille, jotka hoitavat puuston korjuun. Kohteen sijainti määrittää työn laatutekijät ja asukkaille tiedottamisen.

Arvokkaat elinympäristöt
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt otetaan huomioon kaupungin metsätaloudessa.Metsälain piiriin sisältyy seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä. Myös luonnonsuojelulain perusteella on määritelty suojeltuja luontotyyppejä. Tämän lisäksi kaupunki ottaa metsänhoitotöissään huomioon arvokkaat elinympäristöt kuten vanhat metsät, kulttuuriympäristöt sekä muinaismuistoalueet.