Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin metsäomaisuus

Kaupungin maaomaisuudesta on metsämaita 3600 ha. Kaupungin metsäomaisuus on kasvanut Joutsenon ja Ylämaan kuntaliitosten myötä noin 1200 hehtaarilla.

Kaupungin metsiä hoidetaan ja hakataan jatkuvasti ajantasalla pidettävien metsäsuunnitelmien mukaisesti kestävää kehitystä tukien. Metsien hoito- ja hakkuutoimenpiteet vaihtelevat alueen sijainnin mukaan. Toiminnassa noudatetaan ns. vuorovaikutteista suunnittelu- ja toteutusmallia, jossa asukkaiden toiveet otetaan huomioon.

Kaupungin metsätaloudessa pyritään yhdistämään taloudellinen nettotulos sekä muut tärkeät painotukset kuten metsien ulkoilu- ja virkistysarvot, puuston terveys ja monimuotoisuus, kaupunkikuva ja maisema, biologian opetuskohteet sekä melun, saasteiden ja pölyn torjunta.

KiMi Saniaiset.jpg