Valitse taso

Lappeenrannan ulkovalaistus

Lappeenrannan Energia Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä vuoden 2003 alusta siirtyi ulkovalaistus Lappeenrannan kaupungin tekniselle toimelle.

Ulkovalaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa teknisen toimen kadut ja ympäristö.

Ulkovalaistusta ohjataan hämäräkytkimillä, joita on noin 20 eri puolilla kaupunkia. Tästä syystä valaistuksen syttymis- ja sammumisajat saattavat vaihdella huomattavasti eri puolilla kaupunkia. Valoisina kesäöinä ei valaistus saata kytkeytyä päälle lainkaan.
Joutsenon kahden alueen ( keskustaajama ja Korvenkylä) ulkovalaustusta ohjataaan vielä toistaiseksi hämäräkytkimien ohjaamilla verkkoyhtiön verkkokäskylaitteilla.

Ulkovalaisin_syksy (1).JPG

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset normaalina työaikana (klo 7.00 – 16.00) Terho Tiainen, puh. 0400 982 154.
Kunnossapitourakoitsija (Lappeenrannan Verkonrakennus Oy) ei ole velvollinen ottamaan vastaan vikailmoituksia.

Suunnittelu

Sunnittelu teetetään vuotuisen uudisrakentamisohjelman sekä saneerausohjelman perusteella.

Kunnossapito

Kunnossapidosta on tehty sopimus Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa, jossa määritellään tehtävät työt:

  • Lamppujen yksittäisvaihto suoritetaan huoltokierroksen yhteydessä keskusta-alueella kolme ja muilla alueilla kaksi kertaa vuodessa. Keskusta-alueella kierrokset tehdään elo-, loka- ja joulukuussa. Muilla alueilla syys- ja tammikuussa.
  • Huoltokierroksilla vaihdetaan pimeät ja rikkoontuneet lamput ja palaneet sulakkeet sekä kirjataan tietoa ulkovalaistusverkon kunnosta.
  • Lamppujen ryhmävaihdossa neljän vuoden välein uusitaan kaikkien alueiden kaikki lamput.
  • Vikojen korjaus- ja huoltotyöt käsittävät pylväiden ja valaisimien kunnostuksen ja uusimisen, kaapelivikojen korjaukset sekä viallisten keskusten korjaukset tai uusimiset.

    Johtoalueiden raivaustyöt tehdään tarvittaessa.

Rakentaminen

Ulkovalaistus on osa katurakennetta ja sen rakentaminen toteutetaan katurakentamisen yhteydessä.
Lappeenrannassa toimii Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä jonka tehtäviä ovat: 

  • suunnitella ja rakennuttaa kaikki vesihuollon, kaukolämmön, maakaasun ja katujen uudet ja saneerattavat kohteet
  • sähköverkon osuus suunnitellaan ja rakennutetaan työyhteenliittymän toimesta sekä soveltuvin osin tietoliikenneyhteydet

Kaupungininsinööri Pasi Leimi
- vastaa ulkovalaistuksen suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuudesta

Suunnittelupäällikkö Pentti Multaharju
- vastaa valaistussuunnittelun tarvitsemasta omana työnä tehtävästä katu- ja ympäristösuunnittelusta

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen
- vastaa ympäristörakentamisesta huomioiden ulkovalaistuksen suunnittelun ja rakentamisen

Suunnittelija Terho Tiainen
- vuotuisen sekä pitkän aikavälin rakentamis- ja saneerausohjelman laadinta ja päivitys
 

Energian hankinta

Ulkovalaistuksen energia ostetaan sähköpörssistä.

Historiaa

Lappeenranta oli Suomen ensimmäisiä kaupunkeja, jossa oli sähköllä toimiva katuvalaistus. Pallon kaupunginosaan nykyiselle Huopatehtaankadulle (entinen Vellamonkatu) rakennettiin voimalaitos, joka tuotti tasasähköä. Voimalaitos valmistui tammikuussa 1902 ja oli käytössä syyskuuhun 1929. Alkuun Pallon voimalaitos tuotti sähköä pelkästään ulkovalaistusta varten. Melko pian sitä alettiin ottaa myös muuhun käyttöön. Sähkölaitoksen uuden muuntoaseman valmistuminen keväällä 1929 Valtakadulle (silloiselle Aleksanterinkadulle) toi vasta valmistuneen Imatran voimalaitoksen sähkön myös Lappeenrantaan. Kaupungin katuvalaistus uusittiin kokonaan ja verkostoa laajennettiin huomattavasti.
Katujen sähkövalaistuksella on Lappeenrannassa siis jo yli satavuotinen historia.