Valitse taso

Kaavahanke

 

Nimi  Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
itäinen osa-alue.
Tarkoitus

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti Osayleiskaava‐alue käsittää Lappeenrannan keskustan itäpuolisen alueen. Aluetta rajaa lännessä Hyötiöntie ja Kaukaan tehdasalue. Pohjoisessa alue ulottuu Taipalsaaren kunnan rajalle ja Riutansaaren, Utrasaaren ja Lamposaaren pohjoispuolelle. Osayleiskaava‐alueen itäraja sijoittuu Ilottulan kylän itäpuolelle ja etelämpänä valtatien 6 ja Saimaan kanavan itälaidoille. Etelässä osayleiskaava‐alue käsittää
Nuijamaantien varret poislukien Mustolan sataman ja valtatien 6 eteläpuolisen alueen. Alueen eteläosa rajautuu Karhusjärveen ja Pajarilantiehen (14882) ja lännempänä valtatiehen 6. 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 26.10.2015 - 4.12.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 23.2. - 27.3.2017
Kaupunginhallitus 6.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017
  Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 27.3.2017 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Kaupungintalo, Villimiehenkatu 1). 
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745, yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh. 040 653 0822 ja maisema-arkkitehti Anna-Kaisa Aalto Serum arkkitehdit Oy:stä, puh. 050 466 1500.