Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Mustola ahtaajankatu
 rajamarket_sijaintikuva.jpg
Tarkoitus Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen alueelle 1. vaihemaakuntakaavan mukaisesti.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Mustolan kaupunginosassa noin kymmenen kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu lännessä Ahtaajankatuun, pohjoisessa Terminaalinkatuun ja koillisessa Pelkolankatuun. Suunnittelu-alueen lounaispuolella on valtakunnanrajalle johtava valtatie 13. Suunnittelualueen kaakkoispuolella on vielä rakentumaton teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 26.9. - 14.10.2016.
Tekninen lautakunta 2.11.2016.
Kaupunginhallitus 7.11.2016.
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 10.11. - 12.12.2016
Kaupunginvaltuusto 16.1.2027

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:
Kaavasuunnittelija ts. Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja             
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet