Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Korvasienkadun alueen asemakaavan muutos
 kuva nettisivuille1.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tarkoituksena on muuttaa voimassa oleva kerrostalorakentamiseen tähtäävä asemakaava pientalokaavaksi. Korvasienenkadun länsipäähän ja kaakkoispuolelle suunnitellut kerrostalokorttelit eivät ole toteutuneet ja alue muutetaan tältä osin rivi- ja erillispien-talokortteleiksi.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hiessillan kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Lappeen-rannan keskustasta. Suunnittelualue rajautuu etelässä ja lännessä Korvasienenpuistoon. Pohjoisessa alue rajautuu pääosin Korvasienenkatuun ja idässä Ukonmäenkatuun.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 23.6. - 15.7.2016
Tekninen lautakunta 21.9.2016
Kaupunginhallitus 26.9.2016
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 29.9. - 31.10.2016
Kaupunginhallitus 14.11.2016
Kaupunginvaltuusto 30.11.2016
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.