Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti
 Voisalmi Sijainti kartalla
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa erillispientalojen rakentaminen nykyisen toimintakeskuksen tontille sekä lisätä rakennusoikeutta päiväkodin tontille. Alueella olevat Salpalinjan rakenteet säilytetään ja varustetaan säilyttävin kaavamerkinnöin. Rantavyöhyke varataan yleiseen virkistyskäyttöön. Varsinaisen kaavamuutosalueen lisäksi tarkastellaan tarvittavin osin myös ympäröivän alueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Voisalmen kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta luoteeseen. Suunnittelualue sijoittuu Voisalmensaaren länsiosaan. Alue rajautuu pohjoisrajaltaan Niittyvillantiehen ja itärajaltaan Voisalmentiehen. Etelärajaltaan alue rajoittuu naapuritonttiin ja lounaassa Saimaaseen. Alueella sijaitsevat Voisalmen päiväkoti ja toimintakeskus.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 16.11. - 7.12.2017

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 7.12.2017 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

                   
Yhteyshenkilöt Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.