Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Järvikaislankatu 16-18
 sijaintikartta.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on asuinalueen tiivistäminen mahdollistamalla yhden uuden omakotitalon rakentaminen alueelle. Suunnittelualue kuuluu kaupungin myytävänä oleviin kohteisiin, mutta sitä ei vielä ole kaavoitettu asumiskäyttöön. Alueella sijaitsee kaupungin omistama asuinrakennus. Suunnittelun tavoitteena on myös parantaa kulkuyhteyksiä yleiseen käyttöön jäävälle ranta-alueelle.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kivisalmen kaupunginosassa, lähellä Lappeenrannan ja Taipalsaaren välistä rajaa, noin 6 kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. Suunnittelualue on Voisalmen saaressa, nk. Kivisalmen kärjessä Taipalsaarentien koillispuolella. Alue rajautuu idässä Järvikaislankatuun, lännessä puistoalueeseen ja etelässä ja pohjoisessa omakotitalotontteihin.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 12. - 30.10.2015.
Tekninen lautakunta 25.11.2015.
Kaupunginhallitus 30.11.2015
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 03.12. - 04.01.2016
Kaupunginhallitus 15.2.2016.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:
Kaavasuunnittelija vs. Elina Moisio puh. 040 649 5001ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.