Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatKeskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue Vaihe 3
Valitse taso

Keskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue vaihe 3

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Yleiskaavan suunnittelua varten järjestettiin asukastilaisuus 17.10.2017 Saimaan Ladun Karhusjärven majalla.. Suunnittelijat tulivat tilaisuuteen ns. tyhjin kartoin ja asukkaat saivat merkitä ja antaa yleiskaavaa varten tiedoksi mm. hyviä rakennuspaikkoja ja muita aluetta koskevia tietoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan laadittavana. Siinä kerrotaan millä tavoin kaavoitus järjestetään, ketkä ovat osallisia prosessissa ja miten vuorovaikutus heidän kanssaan toteutetaan. Seuraava asukastilaisuus järjestetään alustavasta kaavaluonnoksesta.

Osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Asukastilaisuus alueen länsiosan suunnittelusta järjestettiin 12.10.2017 Myllymäen koululla ja itäosan suunnittelusta 17.10.2017 Saimaan Ladun Karhusjärven majalla. 

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman kaakkoispuolella. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaavat muun muassa Lasolantie, Mustolan rata ja Pajarilantie. Idässä suunnittelualue rajautuu osittain Pajarilantiehen. Eteläisen osa-alueen 3. vaiheeseen kuuluvat osittain tai kokonaan seuraavat kylät: Karkkola, Kalliokoski, Kaipiala, Mielo, Suokkaankylä, Lasola, Rasala ja Lasola. Lisäksi alueeseen kuuluu Karhusjärven länsipuoli kallioalueineen sekä Heinsuo. 

 

Kaavaselostus ja selostuksen liitteet
Kaavaa varten laaditut selvitykset

Liitteiden sisältö kuvattuna

Yhteyshenkilöt

yleiskaava-arkkitehti

Marjo Saukkonen puh. 040 653 0822

kaupunginarkkitehti

Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

kaavoitusinsinööri

Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.