Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Uus-Lavolan kaukalon alue
Lavola.jpg
Tarkoitus Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan entisen kaukalon alueen muuttaminen pientalovaltaiseksi asuinalueeksi ja osoitetaan tämän edellyttämät ajoyhteydet ja paikoitusjärjestelyt. Lisäksi kaavaa päivitetään kolmen olemassa olevan asuintontin osalta
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Uus-Lavolan kaupunginosassa, Merenlahdentien eteläpuolella. Alue käsittää Kenttäpuisto nimisen puistoalueen, sen itäpuolisen asuinkorttelin sekä Merenlahdentien ja Lavolantien kulmassa sijaitsevan pysäköintialueen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 25.4.2016 – 16.5.2016
Tekninen lautakunta 29.6.2016
Kaupunginhallitus 11.7.2016
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 14.7.-12.8.2016  
Kaupunginvaltuusto 29.8.2016
Lainvoimaisuus kuulutettu 4.10.2016

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:             
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.                   
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.            


Litteet
Asemakaavan selostus (4,42 MB)
Kaavakartta (197,2 kB)
Selostuksen liitteet (8,01 MB)