Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Lentokentäntie 38 asemakaavan muutos
sijaintikartta.jpg 
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on laajentaa liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta liittämällä siihen korttelien 2 ja 5 välissä oleva suojaviheralueeksi kaavoitettu metsikkö sekä osa katualueesta. Samalla säilytetään yhteys katualueelta ulkoilureitille ja turvataan alueella sijaitsevan teleliikennemaston ja teknisen tilan toiminta. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja muut erityispiirteet.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Lentokentän kaupunginosassa, noin 3,5 kilometriä keskustasta lounaaseen Valtatie 6:n ja Lappeenrannan lentokentän välissä.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 1. - 21.9.2016 
Tekninen lautakunta 5.10.2016
Kaupunginhallitus 10.10.2016
MRA 27 §:mukainen nähtävillä olo 20.10. - 21.11.2016
 Kaupunginvaltuusto 30.11.2016          
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat ts. kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.