Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Kourulan päiväkotikoulu
 opaskartta2.jpg
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden päiväkotikoulun rakentaminen Kourulan alueelle. Lappeen-rannan kaupunginvaltuuston 6.6.2016 tekemän länsialueen palveluverkkopäätöksen mukaan Kourulan-Kuusimäen alueelle sijoitetaan päiväkotikoulu, johon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus sekä koulu 1. ja 2. luokille. Olemassa olevat päiväkodin ja koulun rakennukset puretaan. Asemakaavasta laaditaan kaksi luonnosvaihtoehtoa, joissa molemmissa uudisrakennukseen sijoittuvat päiväkoti, esikoulu sekä koulu 1. ja 2. luokkalaisille.
Sijainti Kourulan päiväkotikoulua varten on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jotka sijaitsevat Kourulan ja Lentokentän kaupunginosissa, noin 3 km Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen. VE 1 sijaitsee Kourulan alue-keskuksessa ja VE 2 Ukonpuistossa. VE 1 rajautuu etelässä Katajakatuun, idässä Nurmelanraittiin, pohjoisessa Helsingintiehen ja lännessä Raitapuistoon. VE 2 rajautuu pohjoisessa Katajakatuun, lännessä Kuusitiehen, etelässä alueen raja sijoittuu Kuusitien kääntöpaikan kohdalle ja idässä raja noudattaa kiinteistörajaa. Suunnittelualueiden sijainnit ja alustavat aluerajaukset on esitetty oheisella kartalla.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 15.1.–5.2.2018 

        
Asukas-tilaisuudet Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus torstaina 18.1.2018 klo 17.30–19.00 Kuusimäen koulun ruokalassa, (osoite: Katajakatu 10). Asukastilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” –periaatteella, eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselle parhaiten sopivana aikana. Tarkoituksena on kuulla asukkaita Kourulan päiväkotikoulun sijaintipaikoista.
  Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 5.2.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.
Yhteyshenkilöt Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi