Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Rauhan satama-alue
Tarkoitus Alueelle laaditaan asemakaavan muutos/ asemakaava, jonka päätarkoituksena on mahdollistaa kelluvien vapaa-ajan asuntojen ja palveluiden sijoittaminen satama-alueelle. Maaalueelle sijoitetaan satamatoimintoihin liittyviä ja tukeutuvia palveluja sekä satamatoimintojen tarvitsemia paikoitustiloja.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Rauhan kaupunginosassa, Rauhan
matkailu- ja vapaa-aikakeskuksen alueella. Alue käsittää Rauhan asemakaavan
satama-, puisto- ja lähivirkistysaluetta sekä kaavoittamatonta vesialuetta
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRA 30 §:n mukainen kuuleminen 11.7. – 27.8.2012
Tekninen lautakunta 10.7.2013 
Kaupunginhallitus 22.7.2013
MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 1.8. - 2.9.2013
Asemakaavan muutoksen laatiminen on keskeytetty maankäyttösopimusta koskevien neuvottelujen päätyttyä.
Yhteyshenkilöt Kaavasta antavat lisätietoja  kaavasuunnittelija Anni Hiltunen, puh. 040 517 0804 ja kaavoitusarkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
 
Liitteet