Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Rakuunamäen asemakaava muutos
 opaskartta.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on päivittää Rakuunamäen asema-kaava vastaamaan Rakuunamäen osayleiskaavaa sekä jo toteutunutta tilannetta. Puolustusvoimien käytöstä poistuville rakennuksille suunnitellaan uudiskäyttöä. Lisäksi päivitetään mm. poikkeamisluvilla myönnettyjen rakennusten asemakaavat. Asemakaavamuutoksella varaudutaan myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Sijainti Asemakaavamuutosalue käsittää Rakuunamäen alueen Lappeenrannan ydinkeskustan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen, idässä Liisankatuun, etelässä Valtakatuun sekä Vilho Petter Nenosen puistoon ja lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha. Yllä olevassa kuvassa näkyy suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 18.4 – 16.5.2016. ( MRL 62§ ja 63§ )
MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 19.3. - 19.4.2018.

                                                   

Asukas-tilaisuudet                      

Asukastilaisuus torstaina 5.4.2018 klo 17–19 Maasotakoululla esikuntarakennuksen tiloissa, osoitteessa Väinö Valveen katu 4. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmia tasatunnein klo 17:00 ja 18:00. Esitykset ovat saman sisältöisiä, ja niiden jälkeen on mahdollista keskustella suunnittelijoiden kanssa.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.