Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Rakuunamäen asemakaava muutos
 opaskartta.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on päivittää Rakuunamäen asema-kaava vastaamaan Rakuunamäen osayleiskaavaa sekä jo toteutunutta tilannetta. Puolustusvoimien käytöstä poistuville rakennuksille suunnitellaan uudiskäyttöä. Lisäksi päivitetään mm. poikkeamisluvilla myönnettyjen rakennusten asemakaavat. Asemakaavamuutoksella varaudutaan myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Sijainti Asemakaavamuutosalue käsittää Rakuunamäen alueen Lappeenrannan ydinkeskustan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen, idässä Liisankatuun, etelässä Valtakatuun sekä Vilho Petter Nenosen puistoon ja lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha. Yllä olevassa kuvassa näkyy suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 18.4 – 16.5.2016. ( MRL 62§ ja 63§ )
                                                   

Asukas-tilaisuudet

Alustavaa asemakaavaluonnosta esitellään maanantaina 27.11.2017 klo 16–19 Upseerikerholla, osoitteessa Upseeritie 2. Tilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” -periaatteella eli paikalle on mahdollista saapua itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Tilaisuudessa toivotaan alueen asukkaiden ja toimijoiden ajatuksia asema-kaavamuutoksesta sekä mahdollisia muutostarpeita esim. alueella olevia kiinteistöjä koskien. Asemakaava- ja osayleiskaavaluonnos tulevat virallisesti nähtäville alkuvuodesta 2018.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet