Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Kimpisenkatu 26 asemakaavan ja tonttijaon muutos
 kimpinen sijainti kartalla.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa toisen erillispientalon rakentaminen tontin itäosaan. Samalla puistoalue muutetaan urheilualueelle johtavaksi kevyenliikenteen yhteydeksi.
Sijainti Asemakaavamuutos koskee Kimpisen kaupunginosan korttelin 1 tonttia 1 ja puistoaluetta. Suunnittelualue sijaitsee vajaan puolen kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta koilliseen Kimpisenkadulla.
Hyväksyjä Kaupunginhallitus
Käsittelyvaiheet MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 14.7. - 15.8.2016
Tekninen lautakunta 21.9.2016
Kaupunginhallitus 26.9.2016
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 29.9. - 13.10.2016
Kaupunginhallitus 17.10.2016

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat  kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.