Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Joutsenon kunnantalojen alue
 jouts kunnantalo.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa virastotalojen alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- liike- ja toimistokäyttöön. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös korttelin 220 ja korttelin 212 Rientolan lähialueen lisärakentamismahdollisuudet. Vesitornin alue osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Joutsenon keskustaajamassa, Putkinotkon kaupunginosassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,3 ha. Alue rajautuu itä-kaakossa Putkinotkontiehen, lounaassa Saimaan-tiehen, lännessä Kesolantiehen ja pohjoisessa Rientolan kaareen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 1.6. - 29.6.2015
Tekninen lautakunta 14.10.2015
Kaupunginhallitus 19.10.2015
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 29.10.2015 - 30.11.2015
Kaupunginhallitus 14.11.2016 
Kaupunginvaltuusto 30.11.2016          

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:
kaavasuunnittelija Anni Hiltunen puh. 040 517 0804 ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi