Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Joutsenon entisen osuuspankin kortteli
 sijainti.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen uudistuminen ja kehittäminen. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen nykyiselle liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle. Lisäksi tarkistetaan asemakaava koko korttelin alueelta. Suunnittelussa pyritään huomioimaan uuden rakentamisen sopeuttaminen Joutsenon kirkon ja sen ympäristön aluekokonaisuuteen, joka on maa-kuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.
Sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Joutsenon kirkonkylän keskustassa, vastapäätä hautausmaata, kirkkoa ja vesitornia sekä entisiä Joutsenon kunnantaloja. Suunnittelualue rajautuu idässä Kesolantiehen. Etelässä alue rajautuu Kesolantien ja Saimaantien risteysalueeseen. Lounaassa alue rajautuu Saimaantiehen. Luoteessa suunnittelualue rajautuu Kammarintiehen. Suunnittelualueen koko on noin 1,1 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 29.6. - 14.8.2017
Kaupunkikehityslautakunta 18.10.2017
Kaupunginhallitus 23.10.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 26.10. - 27.11.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 27.11.2017 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 38,
53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin
(kaupungintalo, Villimiehenkatu 1)

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua myös Joutsenon kirjastossa. (Keskuskatu 2)


Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:          
Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001.
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet
Asemakaavakartta (211 kB)
Asemakaavaselostus (4,49 MB)
Selostuksen liitteet (7,6 MB)
Havainnekuva A (199,2 kB)
Havainnekuva B (336,4 kB)
Meluselvitys (899,6 kB)