Valitse taso

Nähtävillä olevat kaavat

 ASEMAKAAVAT

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Kaupungintalo 2 8.1.2014 alkaen
Rakuunamäen asemakaavamuutos 18.4.2016 alkaen
Sammontalon asemakaavamuutos  19.2.2018 alkaen 
Maasotakoulun polttoaineiden jakeluasema 19.2.2018 alkaen
Kinnusentalo 19.2.2018 alkaen
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. 

Kaavahanke 

Nähtävillä 

Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja tonttijako 7.5.-28.5.2018
Snellmaninkatu 10 7.5.-28.5.2018
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

Nähtävillä 

Tuosan saaren länsirannan ranta-asemakaavan muutos  17.5.-18.6.2018
Tapiolan rautatiealueen asemakaava ja asemakaavan muutos
 17.5.-18.6.2018

 

 


 

                                                    
                                                                   

     

                                         

 

 YLEISKAAVAT

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan.

Kaavahanke

Nähtävillä

Hyväristönmäen osayleiskaava 2.3.2015 alkaen. Valitettu Korkeampaan hallinto-oikeuteen.
Korvenkylän osayleiskaava 2030   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, itäinen osa-alue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen
osa-alue.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 22.11.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Keskustaajaman osayleiskaava 2030 keskusta-alue 26.6.2013 alkaen. Kaava on voimassa niiltä osin, joista ei ole valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe  7.5.2018 alkaen. Kommentteja ja lausuntoja voi antaa 7.5.–7.6.2018 välisenä aikana.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 3. vaihe  7.5.2018 alkaen. Kommentteja ja lausuntoja voi antaa 7.5.–7.6.2018 välisenä aikana.
Kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

 

Nähtävillä