Palvelut
Valitse taso

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Teknisen toimen kaavoitusosasto laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2017 – 2018. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 30.11.2016 ja kaupunginhallituksessa 12.12.2016.

Kaavoituskatsaus 2017 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä, joka ilmestyi 31.12.2016. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.

 

Rauha-Tiurun reitistösuunnitelma

Maastossa liikkumisen lisäännyttyä Rauhan ja Tiurun alueella on noussut esille tarve laatia kokonaisvaltainen reitistösuunnitelma, jolla sovitetaan yhteen eri liikkumismuotojen tarpeet. Suunnitelmassa on osoitettu eri liikkumismuotojen reitit ja urat sekä niihin liittyvät taukopaikat ym. palvelupisteet. Reitistösuunnitelman rinnalla on laadittu Rauhan ja Ukonniemen alueen opastussuunnitelma, joka on yhteinen Lappeenrannan ja Imatran kesken.

Reitistösuunnitelmaa esitellään maanantaina 24.4.2017 klo 16-18 Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, osoite Rauhanrinne 1, 55320 Rauha. Tilaisuus on avoimet ovet–tyyppinen.

Reitistösuunnitelman aineisto pidetään nähtävillä kommentointia varten 13.4.2017 – 3.5.2017 Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoituksessa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > palvelut > rakentaminen ja maankäyttö > kaavoitus > ajankohtaista kaavoituksessa.
Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 3.5.2017 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.
Suunnitelmista antaa lisätietoja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.