Valitse taso

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Teknisen toimen kaavoitusosasto laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2017 – 2018. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 30.11.2016 ja kaupunginhallituksessa 12.12.2016.

Kaavoituskatsaus 2017 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä, joka ilmestyi 31.12.2016. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.

 

Hyväristönmäen asemakaavan yleisötilaisuus

Hyväristönmäen asemakaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 6. kesäkuuta kello 17–19 Myllymäen koulun auditoriossa osoitteessa Hiessillankatu 10. Samassa tilaisuudessa Lappeenrannan Energia esittelee yhdessä Pöyryn kanssa jätevedenpuhdistamon hanketta.

 

Kaavoitusohjelma 2017-2018
Kaavoitusohjelma 2016-2017