Valitse taso

Ajankohtaista kaavoituksessa

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 eteläisen osa-alueen  VAIHEEN 3 – ASUKASILLAT
to 12.10.2017 kello 15.30–19.00 ja ti 17.10.2017 kello 15.30-19.00

Lappeenrannan kaupunki valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan 2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 3 yleiskaavaa.

Kaava-alueen suunnittelusta järjestetään kaksi asukastilaisuutta, joista ensimmäinen tilaisuus alueen länsiosasta pidetään torstaina 12.10.2017 kello 15.30–19.00 Myllymäen koululla (Hiessillankatu 10). Suunnittelualueen itäosan suunnittelua koskeva asukastilaisuus pidetään tiistaina 17.10. Saimaan Ladun Karhusjärven majalla (Hölsäntie 70).

Kuva nettiin_AJANKOHTAISTA.jpg
Asukastilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” -periaatteella, eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana klo 15.30–19.00 välillä keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden toiveita ja tarpeita kyläaluetta koskien. Erityisesti haluamme selvittää alueen mahdollisia lisärakennuspaikkatarpeita. Tapahtuma järjestetään nk. tyhjin kartoin, eli alueelle ei ole vielä laadittu valmiita suunnitelmia.

Lisätietoja antavat yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen 040 653 0822, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 ja kaavasuunnittelija Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590 sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

TERVETULOA MUKAAN kuulemaan, keskustelemaan ja osallistumaan!

 

Kysely avattu: Millainen on tulevaisuuden asema ja sen lähiseutu?

hsy_kysely_banneri_240x240.jpg  Miltä tulevaisuuden asema näyttää ja tuntuu? Millaisella asemalla viihtyisit ja mitkä palvelut olisivat käteviä matkan varrella? Valtakunnallinen asemanseutujen kysely on avattu verkossa ja se on avoin kaikille 20.10. saakka.

"Toivomme matkustajien ja asukkaiden apua visioimaan tulevaisuuden asemanseutua, jollaista ei ehkä vielä ole olemassakaan. Vastaajat voivat myös miettiä itselleen tuttua asemaa ja ideoida, mikä tekisi siitä paremman", sanoo erityisasiantuntija Suvi Anttila ympäristöministeriöstä.

Tavoitteena vähähiilisyys

Kyselyn tavoitteena on saada rakennusaineita monimuotoisten ja vähähiilisten asemanseutujen kehittämiseen. Sen avulla haetaan erityisesti eväitä uudentyyppisten liikkumisen, innovatiivisten palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä näkökulmia asemanseutujen täydennysrakentamiseen.

"Haluamme kehittää matkustajien, asukkaiden ja elinkeinoharjoittajien kanssa asemanseuduista houkuttelevia, vetovoimaisia paikkoja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin. Viihtyisä asema houkuttelee lisää käyttäjiä ja kuljettaa kohti vähähiilisempää arkea", liikennejärjestelmäasiantuntija Anna Saarlo Liikennevirastosta kertoo.

Ilmastolain ilmastosuunnitelma ja kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 asettavat liikenteelle kunnianhimoiset tavoitteet. Liikenteen päästöjä vähentää vuoteen 2030 mennessä jopa 50 % verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraalius eli koko liikennejärjestelmästä on tehtävä lähes päästötön.

”Tässä työssä asemanseudut ovat erittäin tärkeitä, sillä niistä kehitetään solmukohtia vähähiiliselle liikkumiselle ja palveluille, mikä helpottaa asukkaita tekemään kestäviä valintoja arjessaan”, projektipäällikkö Pia Tynys Helsingin seudun ympäristöpalveluista kertoo.

Vastaa kyselyyn

Hyvä median edustaja, toivomme myös sinun apuasi - laita visiointilasit päähän ja sukella kyselyyn: www.asemanseutu.fi/kysely .


Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Vuosien 2016-2017 ja 2017-2018 kaavoitusohjelmat.