Palvelut
Valitse taso

Ajankohtaista kaavoituksessa

KAAVOITUS VUOSILOMALLA AJALLA 11.7. – 29.7.2016

Pääosa Lappeenrannan kaupungin kaavoituksen henkilökunnasta on vuosilomalla ajalla 11.7. – 29.7.2016 vuosilomien keskittämisen takia. Nähtävillä oleviin kaavoihin voi kuitenkin tulla tutustumaan ja palautteita kaavoihin voi antaa normaalisti lomista huolimatta.

Myös kaupungintalon asiakaspalvelu Winkki palvelee klo 9.00 - 15.00 puh. 05 616 22 20

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Teknisen toimen kaavoitusosasto laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2016 – 2017. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman 30.11.2015.

Kaavoituskatsaus 2016 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä, joka ilmestyi 30.12.2015. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.