Valitse taso

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Teknisen toimen kaavoitusosasto laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2017 – 2018. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 30.11.2016 ja kaupunginhallituksessa 12.12.2016.

Kaavoituskatsaus 2017 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä, joka ilmestyi 31.12.2016. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.

 

Laihianrannan asemakaavan asukastilaisuus

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavaa Laihianrannan alueelle. Suunnittelun tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, jolla mahdollistetaan erillispientalojen rakentaminen Laihian kantatilan ympäristöön. Laihianrannan alueelle laadittiin vuonna 2013 asemakaavaluonnos, joka oli tuolloin nähtävillä. Tavoitteena on nyt kuitenkin suunnitella alueelle kokonaan uusi asemakaava, joka tulisi nähtäville vuoden 2017 aikana.

Alueen kehittämisestä järjestetään asukastilaisuus maanantaina 28.8.2017 kello 16-18 Pontuksen koulun pääaulassa (Muukontie 12).

Asukastilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” –periaatteella, eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana klo 16 – 18 välillä ideoimaan ja keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa. Tarkoituksena on keskustella Laihianrannan alueelle laadittavasta asemakaavasta. Asukkaat voivat kertoa suunnittelijoille alueeseen liittyviä lähtötietoja sekä esittää toiveita ja tavoitteita asuinalueen suunnittelusta. Tapahtuma järjestetään nk. tyhjin kartoin, eli alueelle ei ole vielä laadittu valmiita suunnitelmia.

Tervetuloa mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja osallistumaan !