Valitse taso

Ajankohtaista kaavoituksessa

Lappeenrannan muuttuva kaupunkikuva  - keskustelutilaisuus

Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan Kerho Oy, Etelä-Karjalan museo ja Kaakkois-Suomen arkkitehdit SAFA järjestävät keskustelutilaisuuden aiheesta Lappeenrannan muuttuva kaupunkikuva. Tilaisuus on jatkoa 8.11.2017 järjestetylle keskustelutilaisuudelle.

Tilaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa avoin keskustelu Lappeenrannan muuttuvasta kaupunkikuvasta. Hyvään kaupunkikuvaan kuuluvat niin rakennettu ympäristö, rakennettu viherympäristö kuin luonnonympäristö.

Keskustelemassa ovat mm. Lappeenrannan kaupungin kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä (SAFA), asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori ja kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen, Etelä-Karjalan museon rakennustutkija, amanuenssi Sini Saarilahti, Kaakko-SAFAn puheenjohtaja, arkkitehti Kimmo Könönen sekä Lappeenrannan Killan johtokunnan jäsen, valtiotieteiden tohtori Marja Vuorinen. Keskustelun puheenjohtajana toimii arkkitehti Seppo Aho (SAFA). Tilaisuuden avaa arkkitehti Klaus Pelkonen (SAFA), joka esittää yhdessä Matti Tynkkysen kanssa tekemänsä videon ”Muuttuva Lappeenranta, kaupunkikuva murroksessa, 1 Johdanto”.

Yleisöä pyydetään osallistumaan keskusteluun kommentein ja kysymyksin. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi. Keskustelutilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen, joka pidetään keskiviikkona 31.1.2018 kello 18.00 Upseerikerholla, osoitteessa Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta. Pysäköintitilaa löytyy Rakuunamäen ylätasanteelta.

 

Lappeenrannan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa on poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja maisematyölupien käsittelyssä siirrytty e-lupaan eli sähköiseen lupaprosessiin.

Paperisia hakukaavakkeita otetaan edelleen vastaan, mutta sähköistä e-lupapalvelua suositellaan hakuprosessin nopeuttamiseksi.

Lupasivustoon kirjaudutaan pankkitunnuksilla (ns. vahva tunnistautuminen).
E-luvan käyttö edellyttää myös toimivaa sähköpostiosoitetta.

Linkki e-lupaan: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit
ja sieltä edelleen kuvake: Rakennusluvat ja hakemukset kuvake.png

Hakemuksen voi jättää kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen rakennuspaikan omistaja tai haltija taikka omistajan tai haltijan valtuuttama henkilö.

Hakijan tulee olla yhteydessä lupavalmistelijaan e-lupapalvelussa ”Ennakkokyselyt ja viestit” -toiminolla ennen lupahakemuksen jättämistä. Lupavalmistelija antaa luvan ennakkokyselyn jälkeen luvan hakemiseen. Palvelussa on hakemukseen pakollisina täytettäviä tietoja, jotka tulee olla täytettynä ennen kuin hakemuksen voi jättää viranomaisen käsittelyyn.

Lisätietoja hakemisesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen, p. 040 484 9745, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lupa-asioista löytyy tietoa myös:
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Lupa-asiat  

 

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Vuosien 2016-2017 ja 2017-2018 kaavoitusohjelmat.