Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

Kaupunginjohtaja 

 § 20/2018 Yleinen päätös, Kaupunginjohtajan päätös avustuksen myöntämisestä LUT:lle suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin rakentamiseen
Nähtävilläoloaika 13.4.-4.5.2018

 

§ 21/2018 Yleinen päätös, Kaupunginjohtajan päätös avustuksen myöntämisesta Lakes ry:lle
Nähtävilläoloaika 13.4.-4.5.2018

 

Kaupunginsihteeri

§ 3/2018 Henkilöstöpäätös, Hankinta-asiantuntijan viran täyttäminen
Nähtävilläoloaika 5.4. - 26.4.2018

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

§ 2 9.3.2018 Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan edustukset
Nähtävilläoloaika 5.4. - 26.4.2018

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Toimialajohtaja

§ 7/2018 Yleinen päätös, Saimaan mediakeskus -palveluyksikön perustaminen
Nähtävilläoloaika 20.4. - 11.5.2018

 

Opetustoimenjohtaja

 

Varhaiskasvatusjohtaja 

 

Kulttuuritoimenjohtaja 

 

 

Teatterin toiminnanjohtaja

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä 

§ 15/Kadunpitäjän luvat, Maalausliike Peuhkuri Oyn aluevuokrasopimus Koulukatu 12 julkisivun- ja vesikaton saneeraustyön tarvitsemille telineille jalkakäytävällä
Nähtävilläoloaika: 18.4. - 9.5.2018

 

Kaupunginarkkitehti


Kaupungingeodeetti

§ 78/yleiset päätökset, maaperätutkimuksen aiheuttaman vahingon korvaaminen
Nähtävilläoloaika: 17.4. - 8.5.2018

§ 76/varaamispäätökset, tontin 405-56-41-2 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 13.4. - 4.5.2018

§ 74/vuokrasopimukset, puistomuuntamoiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-418-3-93 ja 405-63-11-16
Nähtävilläoloaika: 12.4. - 3.5.2018

§ 73/varaamispäätökset, tontin 405-56-64-1 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 10.4. - 2.5.2018

§ 72/vuokrasopimukset, tontin 405-69-139-1 vuokrasopimuksen tarkistus
Nähtävilläoloaika: 10.4. - 2.5.2018

§ 71/vuokrasopimukset, määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 405-7-9903-0
Nähtävilläoloaika: 10.4. - 2.5.2018

§ 61/vuokrasopimukset, puistomuuntamoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-15-9906-0, 405-36-9903-0 ja 405-64-9903-0
Nähtävilläoloaika: 10.4. - 2.5.2018

§ 70/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-69-92-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 6.4. - 27.4.2017


Kaupungininsinööri

§ 17/liikennemerkkipäätös, Pysäköintikielto Rajakadulle
Nähtävilläoloaika: 9.4.2018- 30.4.2018

§ 18/liikennemerkkipäätös, Pysäköintikielto Korvasienenkadulle
Nähtävilläoloaika: 9.4.2018- 30.4.2018

§ 19/hankintapäätös, Kukkapallojen kastelu ja hoito, kesä 2018
Nähtävilläoloaika: 12.4. - 3.5.2018

§ 20/hankintapäätös, Leikkipuistojen hiekkalaatikoiden hiekkojen vaihto 2018
Nähtävilläoloaika: 12.4. - 3.5.2018

§ 21/hankintapäätös, Lappeenrannan Korvenkylä-Rauha alueen viheralueiden kesähoidon alueurakka ajalle 1.5. - 31.10.2018
Nähtävilläoloaika: 12.4. - 3.5.2018

§ 25/hankintapäätös, Katujen hiekoitushiekan poisto ja kevät puhdistus vuosille 2018 - 2019 (+ optiot 1+1 v.), alueurakka Joutsenon alue, urakoitsijan valinta
Nähtävilläoloaika: 18.4. - 9.5.2018

 

Kunnossapitopäällikkö

 


 

Toimialajohtaja

  

 


Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja


Terveysvalvonnan johtaja


Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

  

Pelastuspäällikkö