Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

Kaupunginsihteeri

§ 5/2017 Yleinen päätös, Kaupunginarkiston palveluista perittävät hinnat 1.12.2017 lukien
Nähtävilläoloaika: 30.11.-21.12.2017

 

II kaupunginsihteeri

§ 7/2017 Yleinen päätös, Kimpisen koulun anomus Lappeenranta-salin vuokravapaudesta 28.11.2017
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

 

Strategia- ja rahoitusjohtaja

§17/2017 Hankintapäätös Trimble Locus kehitysprojekti, Vetuman korvaaminen
Nähtävilläoloaika 5.12.-27.12.2017

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Toimialajohtaja

§ 1/2017 Hankintapäätös, Kimpisen tenniskenttien/luistelualueen ja ulkokuntoilupaikan sekä Huhtiniemen kuntopolun valaistuksen urakoitsijan valinta
Nähtävilläoloaika: 4.12.-27.12.2017

§ 1/2017 Yleinen päätös, First card -maksukortin hankkiminen Petja Pyykköselle
Nähtävilläoloaika: 4.12.-27.12.2017 

 

Opetustoimenjohtaja

§ 1/2017 Yleinen päätös, Lukiokoulutuksen aloituspaikat elokuussa 2018
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

§ 3/2017 Henkilöstöpäätös, Kimpisen koulun apulaisrehtorin tehtävien hoitaminen
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

§ 4/2017 Henkilöstöpäätös, Kimpisen koulun apulaisrehtorin tehtävien hoitaminen
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

§ 1/2017 Hankintapäätös, Tiimioppiva koulu-valmennuksen ostaminen Tiimiakatemialta
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

 

Perusopetusjohtaja

§ 29/2017 Henkilöstöpäätös, Korvenkylän koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävien hoitaminen
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

 

Varhaiskasvatusjohtaja

§ 2/2017 Hankintapäätös, PedaSens intervention jalkauttaminen -palvelun hankinta
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

§ 24/2017 Henkilöstöpäätös, Päiväkotien varajohtajien määrääminen ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

§ 3/2017 Hankintapäätös, Varhaiskasvatuksen henkilöstön ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

§ 26/2017 Henkilöstöpäätös, Voisalmen päiväkodin varajohtajan tehtäviin määrääminen ajaksi 11.9.-30.11.2017
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

 

Rehtori

§ 93 Englannin kielen tuntiopettajan sijaisen ottaminen määräajaksi Lappeen kouluun
Nähtävilläoloaika: 4.12.-27.12.2017

 

Apulaisrehtori

§ 112 Erityisluokanopettajan viransijaisen ottaminen määräajaksi Lauritsalan kouluun
Nähtävilläoloaika: 29.11.-20.12.2017

 

Kirjastotoimenjohtaja

§ 39 Yleinen päätös, Kirjastoauton ja pääkirjaston lehtilukusalin suljettunaoloaikoja
Nähtävilläoloaika: 4.12.-27.12.2017

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä

§ 19/kadunpitäjän luvat, Aluevuokrasopimus SRV Rakennus Oy Virastotalo Villimiehenkatu jalkakäytävä jatko lupaan 41/2016 ja 57/2016
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

Kaupunginarkkitehti

§ 8/hankintapäätös, Konsortio tutkimusyhteistyösopimus Pysäköinti 2.0
Nähtävilläoloaika 20.11. - 11.12.2017

 

Kaupungingeodeetti

§ 154 /kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-10-20-15 myynti
Nähtävilläoloaika 11.12. - 2.1.2017

§ 1/lyhytaikaiset sopimukset/entisten peltolohkojen vuokraaminen hevoslaitumeksi
Nähtävilläoloaika 8.12. - 29.12.2017

§ 153/kaupungin myymät ja ostamat alueet, määräalan myynti määräalasta 405-432-876-1-M601
Nähtävilläoloaika: 8.12. - 29.12.2017

§ 151/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontinosien kauppa kiinteistöjen 405-65-9903-0, 405-432-1-261 ja 405-432-1-127 välillä
Nähtävilläoloaika: 8.12. - 29.12.2017

§ 152/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-64-30-11 myynti
Nähtävilläoloaika: 7.12. - 28.12.2017

§ 150/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-57-31-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 7.12. - 28.12.2017

§ 149/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-38-37-8 myynti
Nähtävilläoloaika: 7.12. - 28.12.2017

§ 148/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-35-6-1 myynti
Nähtävilläoloaika: 7.12. - 28.12.2017

§ 147/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-54-48-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 4.12. - 27.12.2017

§ 93/vuokrasopimukset, tarkistus kaupungingeodeetin päätökseen 18.4.2017 § 60
Nähtävilläoloaika: 4.12. - 27.12.2017

§ 29 varaamispäätökset/ tontin 405-56-46-1 varaamispäätöksen tarkistaminen
Nähtävilläoloaika 4.12. - 27.12.2017

§ 145/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-69-88-4 myynti
Nähtävilläoloaika: 1.12. - 22.12.2017

§ 144/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 34-35-5 myynti
Nähtävilläoloaika: 1.12. - 22.12.2017

§ 143/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-22-65-8 myynti
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2017

§ 142/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-62-83-6 myynti
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2017

§ 141/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-62-160-4 myynti
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2017

§ 28/varaamispäätökset, tontin 405-57-30-4 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2017

§ 140/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-22-49-5 myynti
Nähtävilläoloaika: 28.11. - 19.12.2017

§ 139/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-62-165-1 myynti
Nähtävilläoloaika: 28.11. - 19.12.2017

§ 138/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-17-93-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 27.11. - 18.12.2017

§ 92/vuokrasopimukset, tontin 405-63-12-3 vuokrasopimuksen jatkaminen
Nähtävilläoloaika: 27.11. - 18.12.2017

§ 91/ vuokrasopimukset, määräalan vuokraaminen tilasta 405-499-13-9
Nähtävilläoloaika 24.11.2017 - 16.12.2017

§ 137/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-62-123-8 myynti
Nähtävilläoloaika: 23.11. - 15.12.2017

§ 136/ kaupungin myymät ja ostamat alueet,tontin 405-62-123-8 myynti
Nähtävilläoloaika 23.11.2017 - 15.12.2017

§ 6/sekalaiset asiat, asemakaavan pohjakartan hyväksyminen
Nähtävilläoloaika 23.11.2017 - 15.12.2017

§ 88/ vuokrasopimukset, kahden puistomuuntamoalueen vuokraaminen tilasta 405-535-66-55
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 90/vuokrasopimukset, tontin 405-469-1-137 määräalan vuokraaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 27/ varaamispäätökset, tontin 405-57-24-13 varaaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 26/varaamispäätökset, tontin 405-57-30-5 varaaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 25/varaamispäätökset, tontin 405-57-24-11 varaaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 136/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-36-184-13 myynti
Nähtävilläoloaika 21.11. - 13.12.2017

    

Kaupungininsinööri

§ 17/hankintapäätös, Ryhmäkasvien hankinta vuodelle 2018
Nähtävilläoloaika: 5.12. - 27.12.2017

§ 42/liikennemerkkipäätökset, Väistämisvelvollisuus Hildantielle ja Rietolankaarille Kesolantien liittymissä
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

§ 41/liikennemerkkipäätökset, Väistämisvelvollisuus Kyntäjäntielle Vitjamäentien liittymässä
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

§ 16/hankintapäätös, Ajoratojen maalimerkintätyöt, option käyttö vuodelle 2018
Nähtävilläoloaika: 28.11. - 19.12.2017

 

Kunnossapitopäällikkö

 

Toimialajohtaja


Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja

§ 2/ yleinen päätös, osallistuminen hajajätevesineuvonnan hankkeeseen v 2018.pdf
Nähtävilläoloaika: 1.12. - 22.12.2017

§ 3 yleinen päätös, osallistuminen hajajätevesineuvonnan hankkeeseen vuonna 2017.pdf
Nähtävilläoloaika: 4.12. - 27.12.2017


Terveysvalvonnan johtaja


Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

§ 36 Nostolava-auton vaahtosekoittajan hankinta
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

§ 35 Nostolava-auton viestivälineiden laitteet
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

§ 34 Nostolava-auton viestivälineet
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

§ 33 Nostolava-auton viestivälineiden tarvikehankinnat
Nähtävilläoloaika: 30.11. - 21.12.2017

§ 37 Ilotulitteiden käytön rajaaminen Lappeenrannan kaupungin alueella
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2017