Palvelut
Valitse taso

Tasapainoinen talous

Tulevaisuudenkuva 2016


Toimitilojen ylläpitämiseen on löydetty paras mahdollinen malli, jossa käyttäjät voivat vaikuttaa kuluihinsa. Tulevaisuuden toimitilainvestointien lähtökohtana on aina investointilaskelma, joka yhdistää koko rakennuksen elinkaaren ja rakennuksen käyttötavat. Kaupunki on luopunut merkittävästä osasta tilaneliöitään ja tehostumisen ansiosta tulorahoitus riittää korvausinvestointien tekemiseen vuonna 2017. Syntyneen kustannustietoisuuden ja kekseliään tilakäytön ansiosta käyttäjät viihtyvät tiloissa ja velkaantuminen on maltillista.

Käyttömenot on pystytty sopeuttamaan tulopohjaan. Toimialat ja sopimusohjauksessa olevat kumppanimme mitoittavat menonsa niin, että tekevät tarvittaessa itsenäisesti sopeuttamisratkaisuja.

Veropohja on talouden yleisestä heikentyneestä tilasta huolimatta kasvanut muita maakuntakeskuskaupunkeja nopeammin.

Tulevaisuudenkuva 2028


Kaupungin tase on vahva ja kantaa pienten suhdannevaihteluiden yli. Korkean työllisyysasteen, poikkeuksellisen toimintakykyisten ikäihmisten ja vähäisten sosiaalisten ongelmien ansiosta kaupungin toimintamenot kasvavat hieman verotuloja hitaammin.

Verotulopohja on vahva johtuen yritysten pitkään jatkuneista investoinneista alueelle. Lappeenranta on yksi Suomen kasvavista kaupunkiseuduista.

Kaupungilla on velkaa huomattavasti muita maakuntakeskuskaupunkeja vähemmän, koska velkaa on otettu vain elinvoimaa ja kasvua voimakkaasti tukeviin hankkeisiin. Muihin investointeihin on ensin kerätty rahat ja toteutettu vasta sitten. Tämä on mahdollista, koska organisaatioon on juurtunut kekseliäs ja olennaisiin asioihin keskittyvä toimintatapa.