Palvelut
Valitse taso

Lappeenranta 2028-strategia

Lappeenranta-strategiaa valmisteltiin vuorovaikutuksessa asukkaiden sekä kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena oli, että pitkän aikavälin päämäärät luodaan vuoteen 2028 asti ja alkaneelle valtuustokaudelle määritellään toimenpideohjelma.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa sekä pitkän aikavälin että nelivuotiskauden tavoitteisiin muun muassa vastaamalla kyselyyn kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi keskusteluun sai osallistua sosiaalisessa mediassa Lappeenrannan Facebook-sivuilla ja Twitterissä.

Strategia laadittiin kevään 2013 aikana kaupungin eri toimialojen viranhaltijoista koostuvissa valmisteluryhmissä sekä kaupunginvaltuutetuista koostuvissa strategiaryhmissä. Ryhmien työskentelyyn osallistui henkilöstön edustajia sekä asiantuntijajäseniä mm. yliopistolta, ammattikorkeakoulusta, kaupunkikonsernin eri organisaatiosta ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä.

Valtuustokauden mittaisessa toimenpideohjelmassa määriteltiin selkeät painopisteet eli mitä on saatava aikaan neljän vuoden kuluessa. Lisäksi määriteltiin, mitä tehdään ja mitä ei tehdä, mihin rahaa käytetään ja mihin ei käytetä. Toimenpideohjelma muodostui hyvinvointi-, kaupunkirakenne-, elinkeino- ja Venäjä-ohjelmasta, joihin kaikkiin vaikuttaa talous- ja palvelurakenneohjelma.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.16 hyväksynyt strategian tiivistyksen. Strategian raportoinnin tiivistämiseksi viiden toimenpideohjelman tavoitteet on ryhmitelty uudelleen neljän näkökulman alle:

  • Kuntalaisten hyvinvointi
  • Kaupungin elinvoima
  • Osallistava toimintatapa
  • Tasapainoinen talous

LISÄTIETOJA

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva,
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva@lappeenranta.fi

Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen
puh. 040 512 1580
olli.naukkarinen@lappeenranta.fi