Valitse taso

Kuntalaisen hyvinvointi

Tulevaisuudenkuva 2016


Kaupunkilaiset ovat entistä aktiivisempia, elävät terveellisemmin ja kantavat vastuuta hyvinvoinnistaan. He ottavat osaa myös läheistensä hoitamiseen sekä osallistuvat palvelujen suunnitteluun. Lasten ja nuorten yksilöllistä, omien edellytysten mukaista kasvua tuetaan ja he saavat varttua turvallisissa ja yhteisöllisissä olosuhteissa. Valtaosa kaupunkilaisista asuu kotona itsenäisesti tai tuettuna.

Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet ovat parantuneet. Kaupunki on luonut uusia toimintamalleja koulutukseen, liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan viettoon. Asukkailla onkin monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa itseään. Uusien monialaisten toimintamallien kehittymiselle on luotu edellytykset. Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt tuottavat hyvinvointia edistäviä palveluja sujuvasti yhteistyössä keskenään.

Nuorisotyöttömyys sekä koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä ovat kääntyneet laskuun. Valtakunnallisessa vertailussa luvut pysyvät keskiarvon alapuolella.

Kaupungin ja sen yhteisöjen päättäjät ja henkilökunta tunnistavat ja haluavat ratkaista ongelmia ennalta.

Tulevaisuudenkuva 2028


Lappeenrantalaiset lapset ja nuoret saavat elää ja kehittyä turvallisessa, yhteisöllisessä kasvuympäristössä, jossa on varaa valita mieleisiä sekä kokonaispersoonallisuutta että yksilöllisiä vahvuuksia kehittäviä harrastuksia. Perheiden arkirutiinit sujuvat, minkä vuoksi vanhemmat pystyvät vaivattomasti sovittamaan työn ja vapaa-ajan yhteen. Erilaisia koulutusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla kaikenikäisille asukkaille.

Lappeenrantalaiset tunnetaan toisistaan ja ympäristöstään huolta pitävinä kansalaisina. He viettävät onnellista elämää Saimaan rannalla sijaitsevassa, idyllisessä kotikaupungissaan, jonka järviluonto on poikkeuksellisen kiehtova.

Kaupunki tunnetaan monikulttuurisena ja suvaitsevaisena paikkakuntana. Sosiaaliset ongelmat ovat vähäisiä. Elinympäristö on innostava ja kaupunkilaiset pitävät huolta toisistaan. Ikäihmisten hyvä ja aktiivinen elämä kotona sujuu esteettömyyden, kotiin tuotettujen palvelujen ja ennakkoluulottomien teknologiaratkaisujen ansiosta.