Valitse taso

Henkilöstö ja tapa toimia

Tulevaisuudenkuva 2016


Konserniyhtiöt ja Etelä-Karjalan kuntayhtymät ovat selkeästi tietoisia kaupungin tavoitteista. Toisten suunnitelmat tunnetaan ja tulevaisuudenkuva on yhteinen. Heti alkumetreiltä alkaen tavoitteet asetetaan yhdessä. Kaupunginhallitus käyttää omistajaohjausta avoimesti ja läpinäkyvästi. Kaupunginvaltuusto päättää keskeisimmistä asioista.

Henkilöstön työtehtävät ovat selkeitä ja esimiestyö hyvää, joten työyhteisöjen toimivuus ja työhyvinvointi ovat entisestään parantuneet. Konserniin on juurtunut työkykyä ylläpitäviä ja ongelmia ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. Työyhteisötaitojen kehittäminen kuuluu oleellisesti työyhteisöjen kehittämiseen.

Uusia toimintatapoja höystetään innovatiivisilla hankinnoilla ja näin kaupunki luo yrityksille edistyksellisiä kokeiluympäristöjä.

Lappeenrannan asukkaat voivat sähköisten välineiden avulla ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin ja osallistua itseään lähellä olevien asioiden kehittämiseen. Kaupungilla on selkeät toimintatavat asukkaiden mielipiteiden huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

Tulevaisuudenkuva 2028


Selkeitä osaamiskartoituksia hyväksi käyttäen ja järjestelmällisellä rekrytoinnilla kaupunki on onnistunut kokoamaan organisaatioonsa eri alojen ammattitaitoisimpia osaajia ja edistää heidän osaamisensa kehittymistä.

Aiemman järjestäjäroolinsa sijaan kaupunki toimii yhtenä hyvien toimintaedellytysten mahdollistajana. Yhdessä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa tukitoimintoihin ja ei-ydinalueille on luotu kuntalaisia laadukkaasti palvelevia kokonaisuuksia.

Lappeenranta on tunnettu kaupunkina, jossa toimivien järjestelmien ja menettelytapojen ansiosta kuntalaisia pystytään aidosti osallistamaan asioiden kehittämiseen, valmisteluun ja toteuttamiseen. Kaupungin suhde kuntalaiseen on vuorovaikutteinen ja perustuu keskinäiseen kunnioitukseen.