Valitse taso

Ajankohtaista

NUORISOVALTUUSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 28.3.2018

Aika: keskiviikko 28.3.2018 klo 17 alkaen

Paikka: Monari, Sali 2. Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta


Kokouksen puheenjohtajana toimi Tiia Lohi.


20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


21 Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Calvin Otewa ja Valtteri Kaipainen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.


22 Nuorisovaltuuston budjetti vuodelle 2018

Puheenjohtajiston ja sihteeristön muodostama ryhmä on valmistellut esityksen nuorisovaltuuston budjetiksi vuodelle 2018. Keskustellaan esityksestä ja päätetään nuorisovaltuuston budjetista.

Calvin Otewa toi esille vaihtoehtoisen budjettiesityksen. Valittiin 
toimeenpantava budjetti käsiäänestyksellä, jolla hallituksen budjettiesitys voitti äänin 12-10.

Kummivaltuutettu Juha Rantalainen (KD) saapui kokoukseen kohdan käsittelyn aikana.


23 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma

Puheenjohtajisto ja sihteeristö on laatinut aloitusseminaarissa kerättyjen toiveiden pohjalta esityksen nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018. Valmistelutyössä on ollut mukana myös muita yksittäisiä nuvalaisia.

Kokouksessa jaettiin pohjaesitys toimintasuunnitelmasta. Täydennettiin   kohtaan Koulutus- ja yhteistyömahdollisuudet  yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Lasten parlamentin kanssa.                                         

Hyväksyttiin pohjaesitys täydennettynä.

Tiia Simut saapui kokoukseen kohdan käsittelyn jälkeen.


24 Yhteistyö oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa

Selvitetään oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajilta (mahdollisesti ohjaavien opettajien välityksellä) halukkuutta yhteiseen tapaamiseen uuden nuorisovaltuustokauden aluksi. Kartoitetaan myös nuvalaisten halukkuutta ja toiveita muun opkh-yhteistyön suhteen. Keskustellaan opkh-yhteistyöstä yleisesti.

Perustettava yhteistyö- ja viestintätyöryhmä ottaa yhteyttä oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksiin yhteistyön käynnistämiseksi ja tiedustelee kiinnostusta tapaamiseen nuorisovaltuuston kanssa.


25 Nuorisovaltuuston viestintä ja markkinointi

Keskustellaan tilattavista markkinointimateriaaleista. Kokouksessa on esillä näytekappaleita mahdollisesti tilattavista materiaaleista. Keskustellaan myös uusille nuvalaisille tilattavista nuvapaidoista.

Päätetään lisäksi yhteistyö- ja viestintätyöryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta. Työryhmän tarkoituksena on mm. vastata nuorisovaltuuston näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ja viestinnästä muutenkin. Työryhmän tehtävät määritellään tarkemmin toimintasuunnitelmassa. Työryhmään valitaan noin viisi henkilöä.

Tutustuttiin markkinointimateriaaleihin. Päätettiin alustavasti tilata kuulakärkikyniä, purkkaa, kondomeja, huulirasvaa, roikkuvia heijastimia ja roll upeja. Yhteistyö- ja viestintätyöryhmä selvittää hintoja.                        

Puheenjohtaja Tiia Lohi kutsuu yhteistyö- ja viestintätyöryhmän koolle. Työryhmään kuuluvat Helmi Pykäläinen, Valtteri Kaipainen, Maxim Polin, Juho Silventoinen, Juho Liuski, Pekka Aalto, Calvin Otewa ja Elina                Pakanen.


26 Osallistuminen tapahtumiin ja tapahtumatyöryhmän perustaminen

Keskustellaan tulevista nuorisotoimen järjestämistä tapahtumista. Päätetään osallistumisesta Hurlumhei- sekä Rokkaa ja rokkia -tapahtumiin. Nuoriso-ohjaajat kertovat tapahtumista tarkemmin. Keskustellaan nuvan jäsenistä koostuvan tapahtumatyöryhmän perustamisesta.

Rokkaa ja rokkia -tapahtumaan (7.4.) ilmoittautuivat Sofia Korkala, Ketlin Kade, Anni, Tiia Lohi ja Tinja. Hurlumhei-tapahtumaan (21.4.)                     ilmoittautuivat Minerva Berg, Tiia Lohi ja Sofia Keränen.

Tapahtumatyöryhmään ilmoittautuivat Tiia Lohi, Tiia Simut, Elina Pakanen, Calvin Otewa, Valtteri Kaipainen, Maxim Polin, Taimi Oinonen, Ketlin Kade, Anna Vellonen, Anni Wahlman, Ville Haimila, Jami Peuhkuri, Jasu Reijola, Juho Liuski, Pekka Aalto, Pihla Lankinen, Sofia Korkala, Tinja Haimila ja Mona Turtiainen.


27 Tulevien kokousten ajankohdat

Päätetään nuorisovaltuuston tämän kevään kokousten ajankohdista.

Kauden 1. kokouksessa päätettiin, että kokouspäivänä on keskiviikko ja ajankohtana klo 17.00. Valmistelukokoukset päätettiin pitää tiistaipäivinä klo 17.00. Pitäydytään lähtökohtaisesti tässä linjauksessa.

Päätettiin seuraavat kokousajat:

Vanu 10.4.                          Nuva 25.4.

Vanu 8.5.                            Nuva 23.5.

Vanu 5.6.                            Nuva 20.6.

Päätettiin lisäksi alustavasti syksyn kokousajoista.

Vanu 14.8.                          Nuva 22.8.

Vanu 4.9.                            Nuva 19.9.

Vanu 2.10.                          Nuva 17.10.

Vanu 30.10.                        Nuva 14.11.

Vanu 27.11.                        Nuva 12.12.


28 Kokouskutsut

Nuorisovaltuuston kokouskutsut lähetettiin kaudella 2016-17 pääosin sähköisesti. Tällä tavoin säästettiin materiaaleja sekä ympäristöä. Yksittäisillä nuorisovaltuutetuilla oli kuitenkin mahdollisuus saada kokouskutsut halutessaan myös postitettuna kotiinsa. Paperisia kokouskutsuja on ollut saatavilla myös kokouksessa.

Päätetään, millä tavoin kokouskutsut toimitetaan tällä kaudella.

Lähetetään kokouskutsut jatkossakin oletuksena sähköpostitse. Kokouskutsut voidaan postittaa yksittäisille nuvalaisille pyynnöstä myös   paperisena.


29 Kansainvälinen yhteistyö

Keskustellaan yleisesti halukkuudesta ja mahdollisuuksista nuorisovaltuuston kansainväliseen yhteistyöhön. Kokeneemmat nuorisovaltuutetut kertovat kesän 2015 nuorisovaihdosta, joka kohdistui Pohjois-Irlantiin.

Päätettiin perustaa kansainvälisyyteen keskittyvä työryhmä. Työryhmään ilmoittautuivat Tiia Lohi, Tiia Simut, Calvin Otewa, Valtteri Kaipainen, Maxim Polin, Jonatan Hjelt, Anna Vellonen, Ville Haimila, Jami Peuhkuri, Juho Liuski, Pekka Aalto ja Liisa Riihimäki. Puheenjohtaja Tiia Lohi kutsuu työryhmän koolle.


 
30 Nuvaleirin järjestäminen

Nuorisovaltuusto on viime kaudella järjestänyt leirejä, joiden tarkoituksena on ollut ryhmäytyminen ja kouluttautuminen. Keskustellaan, onko nuvalaisilla kiinnostusta leireihin tällä kaudella ja pohditaan tarkemmin, mitä leirit voisivat sisältää.

Päätetään järjestää nuvan oma leiri kesäloman aikana. Sami Kolehmainen selvittää nuorisotoimelta, millaiset ajankohdat ovat leirin järjestämiselle mahdollisia.


 
31 Kuulumiset lautakunnista ja työryhmistä

Nuorisovaltuuston lautakunta- ja työryhmäedustajat kertovat
kuulumiset ko. ryhmän viimeisimmistä kokouksista.

Calvin Otewa kertoi kuulumisia kaupunginvaltuustosta ja Elias Grudinschi kaupunkikehityslautakunnasta.

Esille nousi, että nuorisovaltuutetut eivät ole saaneet kutsuja järjestettyihin lautakunnan kokouksiin kaupunkikehityslautakunta pois lukien.


 
32 Ennakkolausuntopyyntö keskustaajaman osayleiskaavasta 2030, Rakuunamäen osayleiskaava, toimenpide 2.37 nuorisovaltuustolta, lausunto verkkosivun vaihtoehtoisesta ulkoasusta

Ohjaajat esittelevät.

Käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa. Valmistellaan lausuntoa valmistelukokouksessa.


33 Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat.

Yhteistyö- ja viestintätyöryhmä selvittää yhteistyötä Kulttuuritila Nuijamies ry.:n kanssa.

Päätetään tehdä aloite Lappeenrannan kaupungille WiFi4EU-  hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen tarkoituksena on saada maksuton WiFi-yhteys koko EU:n alueelle.Nuorisovaltuusto

Lappeenrannan nuorisovaltuustoon on valittu kouluvaaleilla 38 valtuutettua. Valtuutetut ovat iältään 13-19 vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2018-2019.

Nuorisovaltuusto voi päättää esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja se voi tehdä ehdotuksia sekä antaa palautetta kaupungille. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa, jos niissä siten erikseen päätetään. Valtuustolla on oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan. Se kattaa syntyvät kustannukset, kuten erilaiset matkat (kokoukset, koulutukset), puhelut jne.

Lappeenrannassa nuorisovaltuuston asiat kulkevat nuorisotoimen kautta, jossa yhteys- ja tukihenkilönä toimivat nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen ja digi- ja osallisuustyöntekijä Sami Taponen.

Yhteystiedot:

Lappeenrannan nuorisovaltuusto
Anni Swanin katu 7
53100 Lappeenranta

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tiia Lohi, puh. 040 846 0360


isopitkäpakki520.jpg

Nuorisovaltuuston kokoukset


Nuorisovaltuusto kokoontuu toimintakaudellaan n. kerran kuukaudessa Nuoriso- ja monitoimikeskuksessa tai nuorisovaltuuston päättämässä paikassa. Paikan tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan erikseen lehdistötiedotteella ja nuorisotoimen nettisivuilla.

Kokoukset ovat kaikille avoimia! Kokouksissa käsitellään monenlaisia nuoria koskevia asioita ja sieltä saa ensikäden tietoa siitä, mitä kaupungissamme tapahtuu. Toivommekin, että kokouksiin rohkenisi tulla entistä enemmän nuoria kuuntelemaan ja seuraamaan kuinka heitä koskevia asioita hoidetaan.

Yhteydenottoja nuorisovaltuustoa koskevissa kysymyksissä voi tehdä nuorisovaltuuston ohjaajille.


Nuorisovaltuuston kokoukset ja tapahtumat kevätkaudella 2018

Vanu 10.4.                          Nuva 25.4.

Vanu 8.5.                            Nuva 23.5.

Vanu 5.6.                            Nuva 20.6.

Syksyn 2018 alustavat kokousajankohdat

Vanu 14.8.                          Nuva 22.8.

Vanu 4.9.                            Nuva 19.9.

Vanu 2.10.                          Nuva 17.10.

Vanu 30.10.                        Nuva 14.11.

Vanu 27.11.                        Nuva 12.12.

Kokoukset ovat klo 17.00 Nuoriso- ja monitoimitalo Monarilla, sali 2.

Nuorisovaltuuston kokoukset on kaikille avoimia tapahtumia, kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja/tai ajankohtaista esitelmää.

MV-oikeesti-nuorten-asialla-leima-NETTI.jpg
Liitetiedostot
Nuva-esittely.pptx (525,6 kB)

Nuorisovaltuuston ohjaajat:

Nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen 0400-550 285

Digi- ja osallisuustyöntekijä Sami Taponen 040-3549786

Nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki, puh. 0400-154 596

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi