Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousLasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
Valitse taso

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointi on keskeinen asia rakennettaessa kaupungin tulevaisuutta.  

Hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä ja niiden yhteistoiminnasta. Valtaosa lapsista ja nuorista kasvaa ja kehittyy hyvissä tai tyydyttävissä olosuhteissa. Arkipäivää ovat myös ongelmat lapsen ja nuoren kasvun varrella. Psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet ja oppimisvaikeuksia esiintyy aikaisempaa enemmän.  

Lappeenrannassa lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltainen hyvinvointi on yksi kaupungin merkittävimmistä kehittämisalueista. Toimintaa varten on muodostettu Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, joka koostuu kaikista kaupunkimme lapsi- ja nuorisotyötä tekevistä toimialoista. Lisäksi toiminnassa on mukana jokaisen valtuustoryhmän edustus.  

Työryhmä on toiminut vuodesta 1997. Vuonna 1998 julkaistiin ensimmäinen Lappeenrannan selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Selontekoon kirjattiin myös parhaaksi katsotut keskeiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset nelivuotiskaudelle. Selonteko valmistui ensimmäisten joukossa Suomessa ja se saatettiin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Selonteko II valmistui vuonna 2002 ja kolmas selonteko on valmistunut ja hyväksytty syksyllä 2006.  Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV (2011-2014) on valmistunut syksyllä 2010.

Kaikista Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteosta on tehty loppuraportit, jossa kuvataan tavoitteiden saavuttaminen ja saavuttamiseen käytetyt keinot.

Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V (2015-2017) pohjaa kaupungin strategiaan.

Vuonna 2009 Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmälle toimintasäännön, joka jäntevöittää ja ohjaa työryhmän työtä lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on entistä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden kesken ja uusien toimintatapojen kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

LIITTEET