Valitse taso

Nuoriso- ja liikuntatoimi

Lappeenrannan kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi vastaa liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvistä asioista.

Liikuntatoimi kunnossapitää kaupungin liikuntatiloja ja -alueita kaupunkilaisten ja seurojen käyttöön sekä järjestää liikuntapaikkojen käyttö- ja kilpailuvuorot. Liikunnan ja urheilun järjestämisestä vastaavat pääasiassa urheiluseurat, joiden toimintaa tuetaan avustuksin ja tarjoamalla niiden käyttöön liikuntatiloja ja -alueita. Urheilukilpailu- ja liikuntatapahtumat järjestetään yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen ja urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi tukee lappeenrantalaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia. Palvelu- ja työmuotoina ovat nuorisotila- ja kerhokeskustoiminta, eri kaupunginosissa ja alueilla tehtävä nuorisotyö, nuorisotiedotus, sosiaalinen nuorisotyö, nuorisotyö, toiminnalliset pienryhmät, tapahtumat, leirit, nuorten kuuleminen ja erilaiset hankkeet sekä tiivis yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa.

Nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville tahoille tarjotaan tiloja maksutta käyttöön. Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan lisäksi erilaisilla avustusmuodoilla.

Yhteystiedot:

liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman
Puh. 0400 753 504

nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen
puh. 040 512 6567

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.