Palvelut
Valitse taso

Kasvatus- ja opetustoimi

Kasvatus- ja opetustoimen toiminta-ajatus

Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita, perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lautakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Kasvatus- ja opetustoimi huolehtii lautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja arvioinnista lautakunnan ja tämän johtosäännön määräysten mukaisesti.

Kasvatus- ja opetustoimi vastaa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja noudattaa yhteistoiminnasta sovittuja periaatteita ja menettelytapoja.

Johto

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg
Puh. 0400 705 875

Perusopetusjohtaja Mari Routti
Puh. 040 837 2646

Varhaiskasvatusjohtaja
Päivi Virkki
Puh. 040 506 7309 

Liitteet