Palvelut
Valitse taso

Tulevaisuusjaosto

Kaupunginhallituksessa on tulevaisuusjaosto, johon kuuluu viisi kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Tulevaisuusjaoston tehtävät

Tulevaisuusjaoston yleisenä tehtävänä on valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat, kuten esimerkiksi merkittävimmät maankäyttöön ja talouteen liittyvät periaateratkaisut, kuntien välisen yhteistyön kannalta merkittävät kehityshankkeet, kaupungin yleiseen edunvalvontaan liittyvät hankkeet, ja muut asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen valmisteltaviksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat