Valitse taso

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Kaupunginhallituksessa on sosiaali- ja terveystoimikunta, johon kuuluu seitsemän kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.Toimikunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Sosiaali- ja terveystoimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle esitys Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin välillä laadittavasta palvelusopimuksesta, joka

1)  turvaa riittävien ja tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus Lappeenrannan kaupungin asukkaille
2)  asettaa Lappeenrannan kaupungin kannalta tavoitteet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminnalle ja taloudelle sekä toiminnan kehittämiselle

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on:

3) valvoa ja arvioida Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimintaa ja palvelusopimuksen toteutumista Lappeenrannan kaupungin ja sen asukkaiden  kannalta sekä raportoida kaupunginhallituksella ja -valtuustolle tavoitteiden toteutumisesta
4) tehdä ehdotus toimialan talousarvioksi
5) laatia toimintakertomus

Sosiaali- ja terveystoimikunnan pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä:

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen

Esityslistat ja pöytäkirjat