Valitse taso

Hallinto- ja henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksessa on hallinto- ja henkilöstöjaosto, johon kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallinto- ja henkilöstöjaoston tehtävät

Hallinto- ja henkilöstöjaoston yleisenä tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne henkilöstöä ja muuta hallintoa koskevat asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen valmisteltaviksi ja toimeenpantaviksi.
Hallinto- ja henkilöstöjaoston tehtävänä on myös

  1. hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai voimassaolevien määräysten mukaan kuulu lautakunnalle, johtokunnalle, toimikunnalle tai viranhaltijalle, sekä antaa näille tarpeelliset ohjeet käytettäväksi uskotun omaisuuden hoidossa,
  2. vastaanottaa kaupungille uskottu valtionperintö sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty tai valtuusto muuta päättänyt,
  3. antaa yleisohjeet valtionosuuksien ja valtionavustusten hakemisesta sekä tilittämisestä, sekä
  4. johtaa ja valvoa kaupungin arkistotointa ja sen keskusarkistoa.

 

Hallinto- ja henkilöstöjaoston pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä

II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu
Konsernihallinto
PL 11, 53101 LAPPEENRANTA
Puh. 040 724 8776