Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin hankinnatAvoimet tarjouspyynnötVarhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen
Palvelut
Valitse taso

Varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen

 

Yksityinen päiväkotitoimija voi hakeutua Lappeenrannan kaupungille yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Haku palveluntuottajaksi tehdään "Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi" -lomakkeella.

Hakuaika 1.8.2018 alkavan toimintakauden palveluntuottajaksi on 12.–26.1.2018. Hakijat hyväksytään Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa 6.2.2018. Hyväksytyt palveluntuottajat ovat palvelusetelipalveluntuottajina mukana Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatushaussa 26.2–25.3.2018, jolloin kuntalaiset hakevat varhaiskasvatuspaikkoja 1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle.

Yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi voi hakeutua tämänkin jälkeen jatkuvalla haulla. Hakijoista päätetään sääntökirjan mukaisesti.

Yksityisen päiväkodin palvelusetelin käyttöä ohjaa Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa 16.1.2018 hyväksytty Varhaiskasvatuksen yksityisten päiväkotien palvelusetelisääntökirja. 

Palveluseteli voidaan myöntää vain varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea.

Hakemus palvelunsetelintuottajaksi sekä sääntökirja liitteinä.

Ennen yksikön toiminnan hyväksymistä palvelutuottajan tulee tehdä ilmoitus yksityisistä sosiaalipalveluista (AVI) ja toimittaa se vaadittuine liitteineen.  Nykyisten palveluntuottajien ei tarvitse tehdä uudelleen AVI:n ilmoitusta. 

Palveluntuottaja veloittaa tuottamastaan palvelusta Lappeenrannan kaupunkia asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon puitteissa toteutuneen palvelun osalta sääntökirjan ehtojen mukaisesti.


Lisätietoja:
Ostopalveluohjaaja Anu Lindgren puh. 040 523 4524, sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Hakemukset on lähetettävä 26.1.2018 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki kirjaamo/Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, PL 11, 53101 Lappeenranta tai sähköisesti: kirjaamo@lappeenranta.fi