Valitse taso

Teknisen toimen hankkeet

 

Sataman rautatieraiteen peruskorjaus

 

Mustolan sataman rautatieraiteen peruskorjaus ja ylläpito Frafin:n nykyvaatimusten tasolle. Hanke vaikuttaa välillisesti vientiin ja kaupankäyntiin parantuneiden rautatieliikenneolojen kautta.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Vesa Verho ja Eero Harju

 

Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiaa säästävämpään tekniikkaan

 

Lappeenrannan alueella on 11 000 kpl elohopeavalaisimia, jotka tulee vaihtaa energiaa säästäviin valaisimiin. Tutkimuksen mukaan elohopeavalaisinten vaihtamisella päästää vuotuiseen 320 000 € kustannussäästöön energiakustannuksissa. Korvaavat valonlähteet kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa ja tuottavat laadukkaamman valaistuksen. Hankeen kesto on 3 vuotta.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Terho Tiainen

 

Mustolan varastokenttä

 

Tavoitteena on saada enemmän varastointitilaa nykyisellään käyttämättömänä olevalle keskeiselle paikalle satama-alueella sekä alueen pohjavesien paremman hallinnan tuloksena vähemmän alumiinikuonan läpi suotuvan veden mukana purkuvesistöön päätyviä haitta-aineita. Satama-alueelle saadaan runsaasti, n. 20 000 neliömetrin verran, lisää pysyvistä rakennuksista vapaata merikonttien väliaikaiseen varastointiin tarkoitettua tilaa. Tämän lisäksi alumiinikuonasta ympäristöön päätyvien haitta-aineiden määrää saadaan laskettua.

Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Joonas Talka

 

 

Lisäksi EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta varataan vuosittain rahoitusta maaseudun pieniin infrahankkeisiin, liike- ja teollisuusalueiden kehittämiseen, sekä rakennemuutoksen hallintaan.

 

 Eun aluekehitysrahasto.jpg    Vipuvoimaa eulta.jpg