Valitse taso

  

Salpalinjan mahdollisuudet

Ajankohtaista

Salpalinjan mahdollisuudet ja Salpalinja Lappeenrannassa -hankkeet ovat päättyneet vuoden 2012 lopulla. Työ jatkuu 1.4.2013 alkaen Salpolku - vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti -hankkeessa vuosien 2013-2014 aikana. Katso hankkeen omat sivut.

Salpalinja hankkeet

Salpalinjan mahdollisuudet-hanke alkoi vuoden 2011 alussa esiselvityksellä, jonka aikana kartoitettiin Salpalinjan nykytilannetta Lappeenrannassa. Hanke jatkuu kehittämishankkeena 1.7.2011-31.7.2012 , jona aikana suunniteltiin edelleen Salpalinjan matkailullista hyödyntämistä ja  kerätiin lisää paikallista aineistoa puolustuslinjaa liittyen. Hankkeet olivat  Leader-rahoitteisia ja hankkeiden hallinnoinnista vastasi Lappeenrannan kaupungin maaseututoimi. Työ jatkui vuoden 2012 loppuun Salpalinja Lappeenrannassa -hankkeen parissa, jossa järjesteltiin kertynyttä aineistoa jatkokäyttöä varten.

Lapsille suunntatut Salpalinja-aineistot valmistuivat toukokuussa 2012 ja ne löytyvät linkistä Lasten Salpalinja vasemmalta.

Salpalinjaan voi tutustua Lappeenrannassa omatoimisesti tällähetkellä Voisalmessa, Hurtanmaalla ja Hostikalla. Rutolassa on meneillään Kyläpolku-hanke 2012-2013, jonka yhteydessä kunnostetaan myös Salpalinjan kohteiden ympäristöä. Oikean laidan liitteestä Salpalinjan kohteet Lappeenrannassa löytyy ajo-ohjeet ja sijainnit ja tiedot mahdollisista opastuksista. Voisalmen korsusta löytyy opastusteksti Lasten Salpalinja sivulta.

Salpalinja Lappeenrannassa

Viime sotien aikana rakennettu Salpalinja on Lappeenrannassa hyvin monimuotoinen. Ylämaalla on osa vahvasti linnoitettua Suomenlahti-Kivijärvi linjaa, Kivijärveltä Saimaalle puolustuslinja rakennettiin vesistöön tukeutuen linnoittamalla kannakset sekä saaristoa. Salpalinjaa on Lappeenrannassa sekä taajamassa että haja-asutusalueilla. Lappeenrannan alueella on yli 70 teräsbetonikorsua, 4 luolaa, yli 40 pallokorsua ja kymmeniä kilometrejä kivi- ja kaivantoestettä. Taajama-alueella Salpalinja on jäänyt osin kaupunkirakentamisen alle, mutta maaseudulla on maastossa edelleen nähtävillä yhdys- ja taisteluhautoja, ampumapesäkkeitä sekä korsujen pohjakuoppia.

Salpalinjaa on tähän mennessä hyödynnetty paikallisesti mm. Hostikalla ja Voisalmessa. Yhtenäistä linjausta tarvitaan kunnostettavien kohteiden esittelyksi ja  markkinoimiseksi mm. opasteet, oppaiden koulutus ja nettisivut. Kaikkia korsuja ja kaivantoja ei hyödynnetä, vaan käyttö pyritään ohjaamaan mielenkiintoisiin ja turvallisiin kohteisiin eri puolilla Lappeenrantaa. Tavoitteena on, että Salpalinjan on jatkossa sekä paikallisen asutuksen ja matkailijoiden virkistyksen kohteena.

Uutta materiaalia Salpalinjan hyödyntämiseksi löytyy myös museoviraston suorittamasta Salpalinjan inventoinnista. Raportti valmistui toukokuun 2012 alussa.