Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talous
Valitse taso

Päätöksenteko ja talous

kaupungintalo  päätöksenteko.jpgVuosina 2013–2016 Lappeenrannan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 59-jäseninen kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.

Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on kolme jaostoa: hallinto- ja henkilöstöjaosto, konsernijaosto sekä tulevaisuusjaosto. Myös sosiaali- ja terveystoimikunta toimii kaupunginhallituksen alaisena.

Lautakuntia on valtuustokaudella 2013–2016 yhteensä yhdeksän: Etelä-Karjalan pelastuslautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kulttuurilautakunta, nuoriso- ja liikuntalautakunta, Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta. Eräillä lautakunnilla on jaostoja. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen. Muut lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia.

Lisäksi Lappeenrannan kaupungilla on edustajia kuntayhtymien tms. luottamuselimissä.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja on Kimmo Jarva.