Kesäkylä -päiväleiri 12.-16.6.2017

KESÄKYLÄ -PÄIVÄLEIRI ON TÄYNNÄ. VOITTE ILMOITTAUTUA VARASIJALLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

VARASIJALLE OTETAAN VIISI LASTA.

Yrityskylän (Taloudellinen tiedotustoimisto TAT) ja Lappeenrannan kaupungin yhteistyössä järjestämä kesäleiri Kesäkylä Kaakkois-Suomi tarjoaa 6. luokan päättäville nuorille elämyksellistä ja toiminnallista kesäleiritoimintaa. Kesäkylä on suunnattu lukuvuonna 2016–2017 Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen osallistuneille nuorille. Kesäkylässä syvennetään Yrityskylässä opittuja työelämätaitoja ja tuetaan nuorten työelämään tutustumista.

Kesäkylän aikana vieraillaan leirin yhteistyökumppaniyrityksissä, Lappeenrannan energiassa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ratkoen tiimeissä yritysten toimintaan liittyviä haastetehtäviä. Lisäksi Kesäkylässä pelataan tuttua Yrityskylä-peliä sekä päästetään uudet ideat valloilleen tiimityötä ja yhteishenkeä vaativissa tehtävissä. Kesäkylä sisältää myös Suomen Partiolaisten vetämän teemapäivän ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan S-Market-leirikioskin. Leiriviikko huipentuu riemukkaissa merkeissä viimeisen päivän päätösjuhlaan. Viikon aikana leiriläiset pääsevät tuottamaan Kesäkylästä videoblogia.

Kesäkylän ohjelmasta vastaavat Yrityskylän vastuuohjaajat sekä kaupungin leiriohjaajat. Leiripäivät sisältävät lämpimän aterian, välipalan, kuljetukset yritysvierailuille sekä tapaturmavakuutuksen.

Kesäkylä Kaakkois-Suomi järjestetään 12.–16.6.2017 päivittäin kello 9.00–15.00. Leiri järjestetään Yrityskylä Kaakkois-Suomessa osoitteessa Kaukaankatu 30, Lappeenranta. Lisätietoja saa osoitteesta https://yrityskyla.fi/kesakyla/ ja mahdolliset Kesäkylään liittyvät kysymykset voi suunnata osoitteella yrityskyla.kaakkois-suomi@tat.fi.

KUVAUSLUPA

Kesäkylä-leirillä olennaisessa osassa on videoblogien suunnittelu, kuvaaminen ja editointi sekä julkaisu. Ilmoittamalla leiriläisen Kesäkylä-leirille hyväksyt leiriläisen kuvaamiseen leirin aikana. Tuotoksia voidaan hyödyntää Yrityskylän ja Lappeenrannan kaupungin Kesäkylä-aiheisessa viestinnässä. Myös Kesäkylän yhteistyökumppanit ovat oikeutettuja hyödyntämään Kesäkylässä otettuja kuvia, videoita ja äänimateriaalia omassa Kesäkylää koskevassa viestinnässään. Materiaalia ei käytetä tuotemainonnassa.