Etusivu PalvelutNuorten palvelutLasten Parlamentti

Lappeenrannan Lasten Parlamentti

lasten_parlamentti.jpg

Lappeenrannan Lasten Parlamentti on lappeenrantalaisten alakoululaisten oma vaikuttamiskanava. Lasten Parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena Lappeenrannan kaupungissa.

Lappeenrannan Lasten Parlamentti muodostuu koulujen oppilaskuntien valitsemista edustajista. Jokaisella koululla on mahdollisuus nimetä edustaja ja varaedustaja lasten parlamenttiin. Edustajat kokoontuvat n. kerran kuukaudessa Lasten Parlamentin hallituksen kokouksiin. Keväisin maalis-huhtikuussa järjestetään Lappeenrannan Lasten Parlamentin yleiskokous, johon voivat ottaa osaa koulujen edustajat sekä varaedustajat.

Lappeenrannan Lasten Parlamenttitoimintaa koordinoi Lappeenrannan nuorisotoimi.

Lisätietoja:

nettinuorisotyöntekijä Mikko Holm, puh. 040-3549786

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

LAPPEENRANNAN LASTEN PARLAMENTIN 2017 - 2018 KOKOUS

 

LAPPEENRANNAN LASTEN PARLAMENTIN 2017 - 2018 KOKOUS

Aika:             ke 22.11.2017 klo 17.00 - 18.00

Paikka:         Nuoriso- ja monitoimitalo, yläsali, 2. krs, Anni Swanin katu 7

Kutsu koskee koulun kaikkia edustajia. Edustajat ovat tervetulleita kokoukseen, vaikka nimi puuttuisikin listasta.

 

1. Kokouksen avaaminen

Mikko Holm avaa kokouksen klo 17.00. Todetaan läsnäolijat.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle lapsipuheenjohtaja.

3. Lasten parlamentin toiminta kaudella 2017-2018

Edellisen kokouksessa Mikko Holm kertoi edellisten kausien toiminnasta. Lasten Parlamentin edustajat voivat ideoida aiheita keskusteltavaksi syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Eli millaisia aiheita haluaisitte tuoda esiin tulevan kauden aikana?

4. Lasten parlamentin leiri keväällä 2018                   

Lappeenrannan nuorisotoimella on leirikeskus Asinsaaressa, Lappeenrannan lähellä. Edellinen Lappeenrannan Lasten Parlamentti teki kauden lopulla kahden päivän retken leirikeskukseen. Leirillä edustajat saivat kokeilla erilaisia juttuja, kuten melontaa, uimista, kiipeämistä, leirinuotiolla istumista ja monta muuta erilaista toimintoa. Lappeenrannan Lasten Parlamentti järjesti myös kauden viimeisen kokouksen leirikeskuksessa leirin aikaan. Leiri oli osallistujille maksuton ja kaupunki järjesti myös kuljetukset.

Olisiko tämän kauden parlamentti kiinnostunut osallistumaan tällaiseen reissuun? Ensi vuoden leirivuorot tulevat vuoden vaihteen jälkeen varattavaksi ja Mikko voi tarvittaessa tehdä Parlamentille alustavan varauksen.

5. Lasten Parlamentin kokousajat

Lasten Parlamentin kokoukset ovat usein keskiviikkona. Olisiko Lasten Parlamentti mahdollisesti kiinnostunut Monarin remontin valmistuttua tilojen ja aikojen mahdollistaessa kokeilla yhden kokouksen järjestämistä jonain muuna aikana siten, että kokouksen jälkeen olisi mahdollista jäädä paikan päälle esimerkiksi pelailemaan, leikkimään ja tekemään yhdessä jotain kivaa?  

6. Lasten Parlamentin budjetin käyttö

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi on varannut budjetistaan osan koulujen tavarahankintoihin. Kouluilla on ollut käytössään 200e, jonka he ovat saaneet käyttää vapaasti erilaisten välituntitavaroiden hankintaan. Edellisen kauden tavarahankinnat ovat lähiaikoina Mikolla ja Mikko ilmoittaa näistä tilauksen saavuttua opettajille.

Onko Lappeenrannan Lasten Parlamentti kiinnostunut jatkamaan perinnettä, tai haluaako se ehdottaa jotain muuta tapaa budjetin käyttöön?

7. Muut esille tulevat asiat

Muita mahdollisia esille tulevia asioita. Myös edustajat saavat tuoda omia ajatuksiaan esiin.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.00.

 


 

lapa_kysymys2.jpg

Tietoa vanhemmille ja opettajille Lasten Parlamentin toiminnasta

Lasten Parlamentin jäsenyys on hieno, vastuullinen edustustehtävä, josta lapsi tulee varmasti saamaan hyviä muistoja ja positiivisia kokemuksia siitä, että asioihin voi halutessaan vaikuttaa.
 
Lappeenrannan Lasten Parlamentti edustaa lappeenrantalaisia alakouluikäisiä lapsia. Se tuo esille lasten ajatuksia ja toiveita oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Lappeenrannan Lasten Parlamentti voi antaa lausuntoja lapsia koskevissa asioissa. Lasten Parlamentin toiminnasta vastaa Lappeenrannan nuorisotoimi.
 
Nuorisolaki
 
Lasten Parlamentti toteuttaa nuorisolain 8§ mukaisia lasten- ja nuorten kuulemistavoitteita. Tavoitteena on että lapsista ja nuorista kehittyy aktiivisia kansalaisia ja vaikuttajia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Toiminta tukee lapsen omaa sosiaalista vahvistumista. Lasten Parlamentin kautta lapsi oppii miten päätöksenteko tapahtuu ja miten kansalainen voi vaikuttaa asioihin.

Kokoukset

Kokoukset ovat pääsääntöisesti Nuoriso- ja monitoimitalo Monarilla, 2. kerroksessa. Sisäänkäynti tapahtuu B-ovesta (Valtakadun puoleisella sivulla). Monarin osoite on Anni Swanin katu 7.
 
Kokoukset ovat avoimia kaikille, mutta vanhemmat voivat myös jättää lapsen kokoukseen ja tulla noutamaan hänet pois kokouksen päätyttyä. Kokouksissa on paikalla nuorisotoimen edustaja sekä Lappeenrannan nuorisovaltuuston keskuudestaan valitsemia Lasten Parlamentin kummeja.
 
Matkakorvaukset
 
Kokouksiin viemisistä ja noutamisista aiheutuneet kustannukset korvataan kilometrikorvauksina kyydeistä vastanneelle aikuiselle. Kilometrikorvauslomakkeet löytyvät sivuston oikeasta laidasta ja ne voi toimittaa Mikko Holmille. Korvauksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, tai yhdellä kertaa keväällä toiminnan loputtua. Syksyn korvaukset haetaan ennen vuodenvaihdetta ja kevään korvaukset lukuvuoden päätyttyä.
 
Yleiskokous
 
Keväällä järjestetään Lasten Parlamentin yleiskokous, johon kutsutaan paikalle kaupungin korkeinta johtoa. Yleiskokouksessa tehdään päätökset asioista ja esityksistä, joita on käsitelty ja valmisteltu kuukausikokouksissa. Lasten Parlamentilla on oma määräraha, jota Parlamentin yleiskokous voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yhteydenpito

Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. Yhteydenpito tapahtuu Parlamentin jäsenille pääsääntöisesti yhteysopettajien kautta, mutta kokouskutsuista ja pöytäkirjoista menee sähköpostin piilokopiona versio myös vanhemmille ja lapsille. Sähköposti laitetaan kaikille, ketkä ovat ilmoittaneet omat yhteystietonsa ilmoittautumislinkin kautta

lapa_ajankohtaista.jpg

Seuraava kokous järjestetään 22.11.2017

Seuraava kokous järjestetään Monarilla 22.11.2017 klo 17-18. Paikkana on Sali 2, jonne pääsee sivuovesta.

Lasten Parlamentin kokoukset

Lasten Parlamentti kokoontuu n. kerran kuussa kuukausikokoukseen, jossa edustajat voivat tuoda asioita omalta oppilaskunnaltaan Lasten Parlamentin käsiteltäväksi.

Huhtikuussa järjestetään yleiskokous Lappeenrannan kaupungintalolla. Kokouksen aika ilmoitetaan myöhemmin.


Lasten Parlamentin kauden 2017-2018 kokousajat ovat:

ke 1.11.2017 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

ke 22.11.2017 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

ke 13.12.2017 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

ke 24.1.2018 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

ke 21.2.2018 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

ke 21.3.2018 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

Huhtikuu 2018, yleiskokous. Ilmoitetaan myöhemmin. 

ke23.5.2017 klo 17.00 - 18.00 Monari, sali 2

Muutokset mahdollisia.

yhdenpalstanpalkki.jpg

lapa_tarkeita_tiedostoja.jpg

Tärkeitä tiedostoja

Matkakorvauslomake:

Matkakorvauksia voi hakea kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Keväällä on mahdollista hakea koko toimintakauden matkakulut yhdellä hakemuksella. Toimita täytetty matkakorvauslomake Mikolle.

matkakorvauslomake2017.docx