Valitse taso

Rakennustutkimus

Etelä-Karjalan museon rakennustutkimuksesta vastaava amanuenssi toimii koko maakunnan alueella. Amanuenssin työ on pitkälti kaavoitusta ja rakentamista koskevien lausuntojen ja selvitysten valmistelua ja antikvaarista korjausneuvontaa.

Museossa on perustiedot noin 5000 kiinteistöstä Etelä-Karjalan alueella. Selvitykset palvelevat maankäytön suunnittelua ja vanhojen rakennusten korjausta sekä kotiseututyötä. Museossa myös kerätään perustietoa vanhoista rakennuksista inventoimalla ja dokumentoimalla.

Rakennusperinnön hoitoon on saatavissa avustuksia mm. Museovirastolta ja ELY-keskuksilta.

Lappeenrannan museoissa ei ole tällä hetkellä rakennustutkijaa. Lausuntopyynnöt tulee lähettää Museovirastoon osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi Asiat lähtevät kirjaamosta käsittelijöille.  

Rakennusperintö ikkuna.JPG