Valitse taso

Museoista oppeja ja elämyksiä!

Kulttuuri- ja taidekasvatus on tärkeä osa museoiden työtä. Museot tarjoavat nuorille kävijöilleen elämyksiä, uutta nähtävää ja koettavaa, tietoa ja pohdittavaa. Päämääränä on, että käynti museossa olisi positiivinen ja innostava kokemus.

Museovierailut voivat olla kouluissa usean eri oppiaineen opetuksen osana tai tukena. Käynti museossa voi rikastuttaa esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin, kuvataiteen, äidinkielen ja kielten opetusta. Alueen päiväkoti- ja koululaisryhmille museovierailut ovat maksuttomia. Nämä ryhmät muodostavatkin merkittävän osan museokävijöistä.

Museot ovat oivallisia paikkoja ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Aina ei edes tarvitse lähteä museoon, sillä monilla museoilla on avoimia aineistoja, jotka ovat käytettävissä verkon välityksellä - vaikkapa luokkahuoneesta käsin. Linkit otsikon alle on koottu museoiden verkossa olevaa materiaalia. Listalla on muidenkin kuin Lappeenrannan museoiden aineistoja. Lähde löytöretkelle Suomen historiaan.

Tälle sivulle on koottu opettajille ja ohjaajille tarpeellista tietoa museoiden kouluille ja päiväkodeille sopivista palveluista. Lisätietoja kouluille tarjottavista palveluista löytyy MuseoOn -oppaasta sekä museoiden omilta sivuilta. Museoiden omilla sivuilla kerrotaan tarkemmin museoiden näyttelyistä, kokoelmista ja muista palveluista.

Ennen museovierailua oppilaiden kanssa on hyvä keskustella museoista. Opettajat voivat käydä tutustumassa etukäteen maksutta näyttelyyn valmistautuessaan ryhmän vierailuun. Keskustelun avuksi museon sivuille on koottu sekä Museoaakkoset että Ohjeet museovierailua varten.

Museossa on mahdollista vierailla myös aukioloaikojen ulkopuolella arkiaamuisin. Kaikista ryhmäkäynneistä on sovittava etukäteen.

Varaukset ja tiedustelut: Etelä-Karjalan museo ja Lappeenrannan taidemuseo, Wolkoffin talomuseo ja Ratsuväkimuseo, Hannu Heikkinen puh. 05 616 2261

Lisätietoja meneillään olevista näyttelyistä ja niihin liittyvistä tehtävistä saa amanuensseilta, Lappeenrannan taidemuseo Mona Taipale 040 563 7618 ja Etelä-Karjalan museo Riina Nurmio 040 563 1898.

 

Palvelut

Tietopalvelu eli kysymyksiin vastaaminen.

Museoissa tutkijat vastaavat asiakkaiden siis myös koululaisilta sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa koululaisilta tulee ehkä aiempaa enemmän kyselyitä museoon. Opettajia pyydetään ottamaan huomioon projekteja suunnitellessaan, että tutkijat eivät välttämättä ehdi vastata päivässä tai parissa. Museoiden toive on, että opettajat vinkkaisivat lukuvuoden alussa tulevista projekteista, jolloin tutkijat osaavat varata aikaa oppilaiden kysymyksiin vastaamiseen.

Kaikkien museoiden yhteisiä sivuja Museot lapsille -sivujen alla ovat Verkkonäyttelyt ja Tehtävät, joihin on koottu kyseinen aineisto löydettäväksi yhdeltä sivulta. Museot tarjoavat lainattavaksi myös näyttelyitä, videoita ja diasarjoja ja ne löytyvät alla olevien linkkien kautta tai museoiden omilta sivuilta.

Etelä-Karjalan museon palvelut

- lainattavat videot ja diasarjat, tiedustelut ja varaukset

   Riina Nurmio puh. 040 563 1898

- näyttelyt, tiedustelut Satu Ståhlberg puh. 040 597 5744

 

Lappeenrannan taidemuseon palvelut

- lainattavat näyttelyt, dvd:t ja muu materiaali, tiedustelut ja varaukset 

    Mona Taipale puh. 040 563 7618

- näyttelyt, tiedustelut Mikko Pirinen puh. 040 522 6280

 

Piinalle-paa.jpgPaluu Museot lapsille -etusivulle Muusa-paa2.jpg