Valitse taso

Pamaus-seuran kokoelma

Pamaus-seura (Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura) perustettiin Viipurissa vuonna 1891 suomalaisuuden heräämisen aikaan. Samoihin aikoihin perustettiin myös muita aattellisia ja kansallisia järjestöjä kuten Suomalainen Seura ja kuvataiteiden puolella Viipurin Taiteenystävät ry. Kaikille oli yhteistä halu edistää suomalaista kansallista ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta. Pamaus-seuran ympärille kerääntyivät erikoisesti liikemiehet, jotka seuran kautta ajoivat yhteisiä asioita. Suomalaisuus korostui alkuaikojen toiminnassa. Liikeasioiden, taloudellisten ja kunnallisten asioiden lisäksi taideharrastukset kuuluivat seuran toimintaan. Esitelmätilaisuuksia järjestettiin seuran illanviettoihin - asiantuntijoita eri aloilta kutsuttiin puhumaan erikoisalueestaan.

    

Kuvataiteisiin Pamaus-seura suhtautui lämmöllä, mikä näkyi siinä, että seuran kerhohuoneistoon tilattiin ja hankittiin maalauksia. Merkittävistä liike- ja talouselämän vaikuttajien muotokuvista tunnetuin on Eero Järnefeltin maalaama Juho Lallukan muotokuva vuodelta 1911. Kokoelmaan kuuluu mm.Eav Cederströmin maalaama muotokuva Viipurin viimeisestä suomalaisesta kaupunginjohtajasta Arno Tuurnasta vuodelta 1954. Muita viipurilaisia vaikuttajia ovat: Wilhelm Porthan, kultaseppämestari, jonka muotokuvan maalsi viipurilainen taiteilija Kalle Kuutola vuonna 1915. Muita tunnettuja ovat Eero Snellmanin William Otsakorven muotokuva (1923). Seuran kokoelmaan kuuluvat myös Pekka Halosen Maisema vuodelta 1908 ja Elias Muukan Maisema Lemiltä, 1911.

Kokoelmasta pieni osa tuhoutui Viipurissa talvisodan aikana, mutta arvokkaimmat teokset saatiin evakoitui turvaan Helsinkiin, josta ne talletettiin Lappeenrannan taidemuseoon vuonna 1970.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.

© Lappeenrannan taidemuseo