Valitse taso

Kirjaston käyttösäännöt

Kirjastokortti ja käyttäjän vastuu

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.

Kirjastokortin saamiseksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa kortin allekirjoittanut henkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on aina esitettävä kirjastossa asioitaessa. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.

Lainattua aineistoa on pidettävä huolellisesti. Asiakas vastaa itse, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Kirjaston palvelut

Kirjasto tarjoaa aineistokokoelmansa ja verkkoaineistoa, yleisötiloja ja laitteita sekä henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaiden käyttöön.

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja. Tarkista laina-ajat kirjastosta. Lainauskuitissa näkyviä eräpäiviä on noudatettava. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia.

Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa, jota kirjastossa ei ole, välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä sen määräämiä maksuja.

Lainaus ja palautus

•kirjastokortti oltava mukana aina lainattaessa
•kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta
•kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon, jotta kortin väärinkäyttö voidaan estää
•kortissa ei ole henkilötunnusta
•lainata voi kirjoja, äänikirjoja, videoita, kielikursseja, lehtiä, karttoja, musiikkia, cd-romeja, dvd-levyjä...
•lainoja voi olla korkeintaan 70 kpl, johon voi sisältyä dvd-levyjä 10 kpl, blu-ray-levyjä 10 kpl, musiikki-cd-levyjä 50 kpl ja konsolipelejä 5 kpl.
•laina-aika neljä viikkoa: kirjat, äänikirjat, kielikurssit, nuotit ja cd-romit ja videot 
•laina-aika kaksi viikkoa: kurssikirjat, uudet kirjat, joista varausjono, pokkarihyllyn pokkarit, lehdet ja konsolipelit 
•laina-aika yksi viikko: kirjojen pikalainat, dvd- sekä blu-ray-levyt
•yö- tai viikonloppulainat: käsikirjaston kirjat
•lainan voi uusia 5 kertaa
•varattua aineistoa ei voi uusia
•kirjat on palautettava viimeistään eräpäivänä
•sakotus alkaa heti eräpäivän jälkeen
•lainausoikeuden menettää, jos ei palauta kirjoja  tai korvaa kadonneita tai turmeltuja kirjoja
•eräpäiväkuitti tulostetaan kaikista lainoista. Palautuskuitti tulostetaan vain, jos asiakas pyytää sen virkailijalta ennen palautusta

Maksut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta.

Kirjasto perii maksun mm. myöhästyneistä lainoista ja kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta sekä kirjastokortin uusimisesta. Jäljenteistä, aineiston varaamisesta ja kaukolainoista peritään maksu myös silloin, kun tilattua aineistoa ei noudeta.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen verkkokirjastossa ei ole onnistunut tietoverkkohäiriön vuoksi tai eräpäivämuistutuksen vastaanottaminen on epäonnistunut teknisen häiriön vuoksi.

Etelä-Karjalan kirjastot perivät erilaisia maksuja. Tarkista voimassaolevat maksut kirjastosta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava uudella vastaavalla kappaleella tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Tekijänoikeusmaksujen vuoksi AV-tallenteita ei voi korvata uudella kappaleella.

Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

Lainausoikeuden menetys

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos palauttamattomia lainoja on laskutettu tai maksamattomat maksut ylittävät määritellyn rajan. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on suorittanut maksut.

Käyttöoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön niissä tapauksissa, kun asiakas rikkoo käyttösääntöjä, turmelee kirjaston omaisuutta tai kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi kirjaston henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan. Käyttöoikeuden menetys voi olla pituudeltaan yhdestä vuorokaudesta yhteen vuoteen. Käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjastotoimenjohtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Käyttökiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua.

Asiakkaan tietosuoja

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen. Kirjastolla on oikeus tallentaa lainaajan henkilötunnus rekisteriin (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Huomautukset

Kirjastoa ja sen asiakaspalvelua koskevat huomautukset voi tehdä kirjaston johtajalle.

Maksut

Kirjastossa perittävät maksut 1.1.2017 alkaen
•Maksu noutamatta jääneestä varauksesta 1,50 €, ei lasten- ja nuortenosastojen aineistosta. 
•Kaukolainojen tilausmaksu (tieteelliset ja muut maksulliset kirjastot) 9,00 €
•Kirjastokortin uusiminen 2,00 €

Myöhästymismaksut:

Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen kaikilta kalenteripäiviltä juhlapyhät mukaan lukien 0,20 €/laina/vrk. Myöhästymismaksu peritään myös lehdistä. Lastenaineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. Maksamattomat myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa olla korkeinaan 10,00 €. Kertyneet maksut on maksettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen yhteydessä.
Lainan ylin sakkomaksu on 6,00 €/laina.

Myöhästymisilmoitusmaksu:

 Ensimmäinen myöhästymisilmoitusmaksu lähetetään 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta. Varatusta aineistosta lähtee myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisestä ilmoituksesta. 
Myöhästymisilmoituksista peritään 0,80 €/ilmoitus. Maksu peritään myös lastenaineiston myöhästymisilmoituksesta. Laskutuslisä on 5,00 € laskulta.
  
 Palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vuorokauden kuluttua viimeisestä myöhästymisilmoituksesta. Konsolipelien korvaushinta on korkeintaan 40,00 €, DVD-levyjen, blu-ray-levyjen ja cd-romien korvaushinta on korkeintaan 20,00 €, muusta aineistosta peritään aineistorekisterin mukainen korvaus.

Valokopiot:
• A4 0,50 €
• A3 0,60 €

Värilliset valokopiot / kpl
• A4 1,00 €
• A3 2,00 €

Atk-tulosteet / kpl
• 0,20 €

Kokoelmasta poistettujen kirjojen myyntihinnat:
• Aikuisten kirjat 1,00 €
• Lasten kirjat 0,70 €
• Suurteokset 3,30 €
• Lehdet 0,50 €
• Äänitteet 1 €
• Nuotit 1 €

Muut tuotteet:
• Muovikassit 0,20 €
• Kuitukangaskassi (Lappeenranta) 2,00 € 
• USB-muistitikut 4 Gb 5,00 €
• CD-RW- ja DVD-R-levyt 2,00 €

Kokoustilojen maksut:

Pääkirjaston satuhuone, ala-aulan kokoushuone ja musiikkisali sekä Korvenkylän kirjaston kerhotila, jatkuva varaus koko kaudeksi (syyskuun alusta toukokuun loppuun): •2 kertaa viikossa 300,00 €
• 1 kerta viikossa 170,00 €
• 2 kertaa kuussa 130,00 €
• 1 kerta kuussa 90,00 €

Yksittäiset tilaisuudet:

Suljettu tilaisuus
• Ala-aulan kokoustila 30 €/t, minimiveloitus 2 t
• Satuhuone 30 €/t, minimiveloitus 2 t
• Musiikkisali 40 €/t, minimiveloitus 2 t
• Korvenkylän kirjaston kerhotila 10 €/t, minimiveloitus 2 t

Yleisötilaisuus
• Ala-aulan kokoustila 40 €/t, minimiveloitus 2 t
• Satuhuone 40 €/t, minimiveloitus 2 t
• Musiikkisali 50 €/t, minimiveloitus 2 t
• Korvenkylän kirjaston kerhotila 10 €/t, minimiveloitus 2 t

Varauslomake

Kokoustiloja varattaessa on täytettävä varauslomake, jossa ilmoitetaan tilaisuuden ajankohta, aihe, varaajayhteisö, yhteyshenkilö sekä laskutusosoite. Varauslomakkeessa varaaja sitoutuu noudattamaan yllä olevia tilojen käyttöperiaatteita. Varauslomakkeita saa vahtimestareilta.

Yhteystiedot:

Pääkirjaston ala-aulan kokoustila (20 henkilöä) ja satuhuone (70 henkeä): Vahtimestarit, puh. (05) 616 2346
Musiikkisali (40 henkeä): Musiikkiosasto, puh. (05) 616 2342
Korvenkylän kirjasto (10 henkeä): puh. 0400 182 974

Tutkijanhuoneen vuokraus:
• 8,00 € / pv
• 30,00 € / vk
• 80,00 € / kk