Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän yksityisissä päiväkodeissa


Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 9.11.2017 päättänyt, että varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen (Lasten ja nuorten lautakunta § 62 9.11.2017).

Palvelusetelijärjestelmä koskee niissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta, jotka Lappeenrannan kaupunki hyväksyy palveluntuottajaksi. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta.

Nykyiset Lappeenrannan kaupungin ostopalvelupäiväkodit ovat hakeutuneet palveluntuottajiksi palvelusetelijärjestelmään 1.8.2018 alkaen.


Tietoa perheille palvelusetelistä

Palvelusetelin hakemista ja myöntämistä koskevat toimintaohjeet perheille ovat valmisteilla. Toimintaohjeet ovat luettavissa Tietoa perheille -sivulla varhaiskasvatushaun alkaessa 26.2.2018.

Palvelusetelipäiväkodit Lappeenrannassa: Tirikan päiväkoti, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Kristillinen päiväkoti Omenapuu ja Touhula Tirilä.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Lisätiedot


Anu Lindgren
Ostopalveluohjaaja
Matkapuhelin
040 523 4524
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Päivi Virkki
Varhaiskasvatusjohtaja
Matkapuhelin
040 506 7309
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi