Valitse taso

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoa toteutetaan seuraavissa muodoissa:
•perhepäivähoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito
•ryhmäperhepäivähoito
•lasten omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoidon ohjaajien yhteystiedot löytyvät palvelualueilta, linkit sivun oikeassa laidassa.

Yleisissä perhepäivähoitoon liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:
Perhepäivähoidon ohjaaja Anne Kouvo-Suutari, puh. 040 553 7661

Perhepäivähoito hoitajan kodissa

Perhepäivähoito hoitajan kodissa on yksityiskodissa tapahtuvaa päivähoitotoimintaa, jossa lasten hoitamisen ja kasvattamisen lisäksi perhepäivähoitaja valmistaa myös lasten ruuat.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla hoidossa yksi osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen.

Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen ja läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa. Pienen ryhmäkoon vuoksi hoitomuoto on erityisen suositeltava nuorimmille päivähoitolapsille.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueensa muiden hoitajien kanssa lapsiryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito sijoittuu hoitomuotona tavallisen perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välille. Ryhmäperhepäivähoidossa voi kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa alle kouluikäistä lasta, sekä näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esikoululaista tai koululaista. Mikäli hoitajia on kolme, hoidossa voi olla samanaikaisesti enintään 12 lasta.

Lasten omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Joskus perhepäivähoitoa voidaan toteuttaa myös lasten omassa kodissa. Hoito voi olla joko yhdessä tai useammassa perheessä tapahtuvaa, ja hoitorenkaassa voi olla mukana enintään kolme perhettä. Toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Ruokahuollosta vastaa vuorollaan aina se perhe, jonka kodissa hoito tapahtuu.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle perhepäivähoitoalueelle on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), mikä on linjassa Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelman kanssa. Perhepäivähoitoalueen vasuun kirjatut tavoitteet avautuvat tarkemmin jokaisen perhepäivähoitajan omassa suunnitelmassa.

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan yhteisissä keskusteluissa säännöllisesti.

Tutustumiskäytännöt

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa on laadittu malli suositeltavasta tutustumiskäytännöstä. Tutustumisesta sovitaan perhepäivähoitajan kanssa ennen päivähoidon aloittamista.

Varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan tarvittaessa varahoitopaikka oman hoitajan lomien ja muiden vapaiden ajaksi. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoidon toiminta-aika

Perhepäivähoitokodin toiminta-aika muodostuu lasten hoidon tarpeesta, kuitenkin siten että toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 6.30–17.30. Perhepäivähoitajan lähin esimies on perhepäivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja.

Joutsenon alueen perhepäivähoito

Keskustan alueen perhepäivähoito

Lauritsalan alueen perhepäivähoito

Sammonlahden alueen perhepäivähoito