Valitse taso
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle voidaan vanhemmille maksaa tukea joko lapsen kotihoitoon tai yksityisesti järjestettyyn hoitoon.

 

Kotihoidon tuki


Lasten kotihoidontuki on lapsen hoidon järjestämiseksi maksettava taloudellinen tuki, mikä muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä

Tuen edellytyksenä on, että
• lapsi on alle kolmevuotias tai kuuluu samaan perheeseen alle kolmevuotiaan kanssa,
• lasta ei hoideta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ja
• lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa.
Tukea maksetaan kuitenkin, jos lapsi osallistuu osapäiväiseen esiopetukseen yhden toimintavuoden ajan ennen koulunaloittamista. Muun osapäiväisen hoidon ajalta ei tukea makseta. 1.8.2016 lukien ei kotihoidon tukea makseta, jos lapsi osallistuu esiopetukseen.

 

Yksityisen hoidon tuki

Uusin tukimuoto pienten lasten varhaiskasvatusjärjestelmässä on suoraan yksityiselle palveluntuottajalle maksettava lapsikohtainen lasten yksityisen hoidon tuki. Yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan taloudellista tukea, joka maksetaan vanhemman valitsemalle palvelun tuottajalle.

Tuen edellytyksenä on, että
• lasta ei osallistu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen
• lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa,
• perheen lapsista ketään ei hoideta kotihoidon tuella.

Jos lapsi osallistuu osapäiväiseen esiopetukseen tai aloittaa koulun yhtä vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista, ovat hoitoraha ja hoitolisä yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen pienemmät kuin muutoin olisivat. Muu kunnan järjestämä varhaiskasvatus osapäiväisenäkin sulkee pois oikeuden yksityisen hoidon tukeen.

Hoidon tuottaja on yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa tai on tehnyt lasten vanhemman kanssa työsopimuksen lasten varhaiskasvatustoimintaan, ei kuitenkaan saman kotitalouden jäsen.

Silloin kun hoidon tuottajana on yksityinen päiväkoti, tuen maksamisen hyväksyy ostopalveluohjaaja. Tuen maksamisen hyväksyy perhepäivähoidon ohjaaja silloin kun palvelun tuottaja on perhepäivähoitaja tai perhe palkkaa hoitajan kotiin. Perheen palkkaaman hoitajan on oltava täysi-ikäinen.